Yapılar

 • Ahilik

  Ahilik

  Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilâtıdır. Aslen Horasan kökenli olup Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan Müslüman Türkmen halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları hem ekonomik hem de ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenmedir. Kendi kural ve kurulları vardır. Günümüzün esnaf odalarına ...

  Devamı

 • ANA GIRIS GÜNEY KAPI KANADI

  ANA GIRIS GÜNEY KAPI KANADI

  Süleymaniye Camii’nin şadırvanlı avludan Camiye girilen ana kapı Osmanlı Ahşap Mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Bu büyük kapı iki kanatlıdır. Cami kapısı önünde bir rüzgarlık bulunur. Bu ahşap kapıların üst kısmında sedefli birer levha bulunur. Bu levhalar üzerinde birer yazı bulunur Kuzey kanadı üzerinde ‘’Allahümme ya müfettiha’l ebvab’’ yazılıdır. Bu hat, Ey bütün kapıları açan Allah’ım anlamındadır.  Güney kanatta ise ...

  Devamı

 • ANA GIRIS KUZEY KAPI KANADI

  ANA GIRIS KUZEY KAPI KANADI

  Süleymaniye Camii’nin şadırvanlı avludan Camiye girilen ana kapı Osmanlı Ahşap Mimarisinin en güzel eserlerinden biridir. Bu büyük kapı iki kanatlıdır. Cami kapısı önünde bir rüzgarlık bulunur. Bu ahşap kapıların üst kısmında sedefli birer levha bulunur. Bu levhalar üzerinde birer yazı bulunur. Ana kapının sol kanadı üzerinde ‘’allahümme ya müfettiha’l-ebvab’’ yazılıdır. Bu hat, Ey bütün kapıları açan Allah’ım anlamındadır. Sağ kanatta ...

  Devamı

 • ANA KUBBE YAZISI

  ANA KUBBE YAZISI

  Camii ana kubbenin ortasında Fatır suretsinin 41.ayeti celi sülüs ile yazılmıştır. Zemin rengi petrol mavisidir. Hatlar altın varak ile yazılmıştır. Daire şeklindeki kompozisyonun orta kısmında dikey harflerin uzatılmasıyla meydana getirilmiş zengin bir geometrik örgü yer almaktadır. Yazının okunuşu su şekildedir. ‘’İnnallahe yümsikü’semavati ve’l ard en tezula ve lein zaleta in emsekuma min ehadin ba’dihi innehu kane halimen gafura.’’ Şüphesiz Allah, ...

  Devamı

 • ANAKAPI CAMI INSA GÜNEY KITABESI

  ANAKAPI CAMI INSA GÜNEY KITABESI

  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümlü olarak yazılmıştır.  Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de bu geleneği sürdürür. Süleymaniye inia kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, ...

  Devamı

 • ANAKAPI CAMI INSA KUZEY KITABESI

  ANAKAPI CAMI INSA KUZEY KITABESI

  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ve sol kitabelerde dikey, kapı üstü ...

  Devamı

 • ANAKAPI CAMI INSA ORTA KITABESI

  ANAKAPI CAMI INSA ORTA KITABESI

  İstanbul’daki selatin camilerin ilki olan Fatih Camii’nin inşa kitabesi üç bölümden meydana gelir. Bu gelenek bu camide de sürdürülmüştür. Süleymaniye Camii’nin inşa kitabesi de üç bölümden oluşmaktadır. Muhtemelen aynı yazı düzeni burada da korunmuştur. Benzer düzenleme Mimar Sinan sonrasında Sultanahmet Camii kitabesinde de kullanılmıştır. İnşa kitabesi, cümle kapısının sağ, sol ve üstünde yer alan yazılardan meydana gelmektedir. Kitabe metni, sağ ...

  Devamı

 • Atıf Efendi Kütüphanesi 01

  Atıf Efendi Kütüphanesi 01

  Atıf Efendi Kütüphanesi; İstanbul Fatih Vefa Caddesi ile Sarı Beyazıt Caddesi’nin kesiştiği yapı adasında 1742 yılında inşa edilmiştir. Kütüphane Sultan I. Mahmut’un Defterdarı Mustafa Atıf Efendi tarafından kurulmuştur. Kütüphane dermesi 3228 el yazması ile eski ve basma eserleri olarak 30.000 civarındadır. Yazma eserler içerisinde Nefi’nin evinde yazdığı divanın yanı sıra, pek çok müellif hattı kitaplar, çok eski tarihli nüshalar, güzel ...

  Devamı