Süleymaniye Kapıları

 • KÜLLIYE DARÜLHADIS KAPISId

  KÜLLIYE DARÜLHADIS KAPISId

  Süleymaniye Darülhadis Medreseleri; İstanbul Suriçi Süleymaniye külliyesini meydana getiren yapılar topluluğundan ikisidir. Süleymaniye külliyesinin içinden geçen Prof.Sıddık Sami Onar Caddesi ile külliyenin doğusunda kalan yapı adasında inşa edilmişlerdir. Bu yapılar onuncu Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından dönemin mimarı Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliye; cami, medrese, sıbyan mektebi, hamam, türbeler, darülşifa, tabhane, kervansaray, hazire, şadırvan, kütüphane, tıp medresesi,  darülkurra ve darülhadisten ...

  Devamı

 • KÜLLIYE GÜNEYBATI KAPISI

  KÜLLIYE GÜNEYBATI KAPISI

  Süleymaniye Külliyesi’nin dış bahçesine veya dış avlusunda harim denir. Burada Osmanlıca kelimelerin karışıklık yapmaması için dış avlu veya dış bahçe kapılarına Külliye Kapısı olarak niteledik.  Caminin dış avlusundan dışarı çıkılan 9 kapısı vardır. Süleymaniye Camii meyilli bir araziye inşa edilmiştir.  Külliyenin güney ve batı tarafında bulunan Prof. Sıddık Sami Onar Caddesi ve Şifahane Caddesi caminin dış avlusu ile kottadır. Prof.Sıddık ...

  Devamı

 • KÜLLIYE GÜNEYDOGU KAPISI

  KÜLLIYE GÜNEYDOGU KAPISI

  Süleymaniye Camiinin dış bahçesine Harim denir. Burada Osmanlıca kelimelerin karışıklık yapmaması için dış avlu veya dış bahçe kapılarına Külliye Kapısı olarak niteledik.  Caminin dış avlusundan dışarı çıkılan 9 kapısı vardır. Süleymaniye Camii meyilli bir araziye inşa edilmiştir. Dış avludan kuzeye yönüne üç kapı bulunmaktadır. Külliyenin kuzeyinde bulunan cadde Mimar Sinan Caddesidir. Bu cadde avlu kotundan aşağıda kaldığı için sadece merdivenle ...

  Devamı

 • KÜLLIYE HAZIRESI KAPILARI

  KÜLLIYE HAZIRESI KAPILARI

  Tüm Osmanlı Camilerinin mihrap önünde ufak bir mezarlık vardır. Kısa anlatımla cami yapısının güney doğusunda bulunan bu mezarlığa ‘’Hazire ‘’ denir. Bu külliyeyi veya camiyi yaptıran kişiye Bani denir. İşte bu hazirelerde bani ve ailesi genelde defnedilirler. Süleymaniye Camisinin hemen mihrap önündeki hazirede çok sayıda mezar bulunmaktadır. Bu bölümde ne önemli yapı 1568 yılında inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’dir. ...

  Devamı

 • KÜLLIYE KUZEY KAPISI

  KÜLLIYE KUZEY KAPISI

  Süleymaniye Camisi meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Daha doğrusu İstanbul’un yedi tepesinden birinin üstüne inşa edilmiştir. Külliyenin 19.000 metrekarelik bir bahçesi bulunur. Buraya Harem-i Sani denir. Bu dış avludan kuzey yönü dik bir yamaçla Haliç sahiline ulaşır. Süleymaniye dış avlusunu caddeden ayıran bir bahçe duvarı bulunur. Bu duvarı takip eden oldukça eğimli Mimar Sinan Caddesi bulunur. Bu caddeye Külliye ...

  Devamı

 • KÜLLIYE KUZEYBATI KAPISI

  KÜLLIYE KUZEYBATI KAPISI

  Süleymaniye Külliyesi’nin dış bahçesine veya dış avlusunda harim denir. Burada Osmanlıca kelimelerin karışıklık yapmaması için dış avlu veya dış bahçe kapılarına Külliye Kapısı olarak niteledik.  Caminin dış avlusundan dışarı çıkılan 9 kapısı vardır. Süleymaniye Camii meyilli bir araziye inşa edilmiştir.  Külliyenin güney ve batı tarafında bulunan Prof. Sıddık Sami Onar Caddesi ve Şifahane Caddesi caminin dış avlusu ile kottadır. Prof.Sıddık ...

  Devamı

 • KÜLLIYE KUZEYDOGU KAPISI

  KÜLLIYE KUZEYDOGU KAPISI

  Süleymaniye Camiinin dış bahçesine Harim denir. Burada Osmanlıca kelimelerin karışıklık yapmaması için dış avlu veya dış bahçe kapılarına Külliye Kapısı olarak niteledik.  Caminin dış avlusundan dışarı çıkılan 9 kapısı vardır. Süleymaniye Camii meyilli bir araziye inşa edilmiştir. Dış avludan kuzeye yönüne üç kapı bulunmaktadır. Külliyenin kuzeyinde bulunan cadde Mimar Sinan Caddesidir. Bu cadde avlu kotundan aşağıda kaldığı için sadece merdivenle ...

  Devamı

 • KÜLLIYE MIMAR SINAN SOKAK KAPISI

  KÜLLIYE MIMAR SINAN SOKAK KAPISI

  Süleymaniye Camisi meyilli bir arazi üzerine inşa edilmiştir. Daha doğrusu İstanbul’un yedi tepesinden birinin üstüne inşa edilmiştir. Külliyenin 19.000 metrekarelik bir bahçesi bulunur. Buraya Harem-i Sani denir. Bu dış avludan kuzey yönü dik bir yamaçla Haliç sahiline ulaşır. Süleymaniye dış avlusunu caddeden ayıran bir bahçe duvarı bulunur. Bu duvarı takip eden oldukça eğimli Mimar Sinan Caddesi bulunur. Bu caddeye Külliye ...

  Devamı