Beşiktaş Yahya Efendi Dergahı

 • KÜTÜPHANE VE GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

  KÜTÜPHANE VE GÜZELCE ALI PASA TÜRBESI

  Sultan II. Osman'ın dönemi Sadrazamlarından Güzelce Ali Paşa 1621'de vefat edince buraya defnedilmiş ve kabrinin üzerine kâgir kubbeli bir türbe inşa edilmiştir. Türbede kendinden başka kaptan-ı deryalık yapan iki Ali Paşa, Murat Paşa ve Beşiktaş Mevlevihanesinin banisi Sadrazam Hüseyin Paşa gömülüdür. Sultan II. Abdülhamit döneminde hazirenin kuzey kesimine bazı şehzade ve kadın sultanların gömülü olduğu, "Şehzadeler Türbesi" olarak adlandırılan bina ...

  Devamı

 • Yahya Efendi Külliyesi

  Yahya Efendi Külliyesi

  Yahya Efendi Külliyesi; İstanbul Beşiktaş Ortaköy Sahil yolunda Çırağan Otelinin karşısında bulunan Yahya Efendi yokuşundan çıkılarak ulaşılır. Çırağan Oteli'nin karşısında Yıldız Sarayının bahçesine giriş vardır. Yine aynı yerde Küçük Mecidiye Camii bulunur. Bu yokuştan çıkılınca külliyeye ulaşılır. Tekkenin konumu ve planı şöyledir: Denize doğru dik bir meyille alçalan tekke arazisi istinat duvarlarıyla setlere ayrılmış, tekkenin bölümleri bu setlerden birinin üzerine ...

  Devamı

 • Yahya Efendi Külliyesi Haziresi

  Yahya Efendi Külliyesi Haziresi

  Yahya Efendi Külliyesi Haziresi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan caddesi Yahya Efendi yokuşunda inşa edilmiştir. Şeyh Yahya Efendi hayatta iken tekkesine dolan insan seli, vefatından sonra da devam etmiş, türbesi ve tekkesinin etrafı kendisine komşu olmak isteyen binlerce insanın kabri ile dolmuştur. Herkes bu mübarek zatın yanı başına defnedilmek istemiştir. Yahya Efendi Kabristanı külliye içinde büyük yer kaplayıp, önem ...

  Devamı

 • Yahya Efendi Tekkesi ve Camii

  Yahya Efendi Tekkesi ve Camii

  Yahya Efendi Tekkesi ve Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Küçük Mecidiye Camii'nin sol tarafında Yahya Efendi Çıkmazı'ndadır. Dergah Yahya Efendi tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi, tekkenin yanında yer alan Çeşmenin kitabesinden yola Çıkarak 1538 olarak tahmin edilmektedir. Yahya Efendi'nin kendi imkânları ile satın aldığı geniş arazi, bugünkü tekke arsasının yanı sıra, daha sonra Çırağan ve Yıldız Sarayları'nın arazilerine katılan birer ...

  Devamı