Yenikapı Mevlevihanesi

 • …Mevlevi Ayini

  …Mevlevi Ayini

  Bir sema töreni nazıl yapılır ve hangi aşamaları vardır. Kısaca bu konuyu bir anlatayım. Semahaneye sükûnet ve huzur hakimdir. Sol tarafta kırmızı renkli bir post, ortada semazenlerin oturacakları beyaz postlar, sağ tarafta ise mutribhane bulunmaktadır. Mutrıb ve semazenler sırayla kırmızı renkli posta selam vererek semahanedeki yerlerini alırlar. Bu sırada semazenlerin sol kolları sağ omuzlarını, sağ kolları sol omuzlarını tutar pozisyondadır. ...

  Devamı

 • …Mevlevi Deyimleri

  …Mevlevi Deyimleri

  HIRKA : Siyah renklidir. Mezarı temsil eder. Semazen hırkasını çıkartmakla manen ebedi aleme, hakikate doğar. MUTRIB (MUTRIBAN): Müziği icra edecek olan saz ve ses topluluğu. MUTRIBHANE : Mutribanın oturduğu mekân. NİYAZ VAZİYETİ : Sol el ile sağ omuzu, sağ el ile de sol omuzu (çapraz bir şekilde) tutarak ve sap ayak başparmağı sol ayak başparmağı üzerine basarak (ayak mühürlemek) durmaktır. ...

  Devamı

 • .YENIKAPI ISMININ KAYNAGI

  .YENIKAPI ISMININ KAYNAGI

  Yenikapı Mevlevihanesi’ni çok kişi Aksaray Yenikapı da zanneder. Mevlevihaneyi ben bile bir zamanlar orada aramıştım. Mevlevihane Topkapı’da İstanbul Surları dışında Merkez Efendi Mahallesindedir. Peki bu isim nerden gelir. Bu konu tüm kitaplarda vardır. Ama yazanlar bu konuyu anlamadıkları için, yazılanlardan kimse bir şey anlamaz. Bu işin Türkçesi şu: Topkapı ile Silivrikapı arasındaki Sur kapısının adı Nea-porta. Türkçesi Yenikapı. Mevlevihane’de 1597 ...

  Devamı

 • .YENIKAPI MEVLEVI ASITANESI

  .YENIKAPI MEVLEVI ASITANESI

  Dünyada 184 adet Mevlevihane var. Bunun sadece 14 tanesi Asitane. Mevleviliğin gereği olan tüm kurumların bir Mevlevihanede bulunduğu zamanda Asitane tanımı kullanılıyor. Yenikapı Asitahnesi o dönemde İstanbul’un en büyük ve en önemli  Mevlevihanesi. Yenikapı Mevlevihanesi  1597 yılında kuruluyor. Ama  en parlak dönemi 1816 yılından başlayarak yaşanıyor.  1903 yılında bir yangın geçiriyor. Tekrar ayağa kalkması Sultan V. Mehmet Reşat ile 1910 ...

  Devamı

 • .YENIKAPI MEVLEVIHANESI

  .YENIKAPI MEVLEVIHANESI

  Mevleviliğin Konya'dan sonraki en önemli merkezi sayılan; Şeyh Galip'in, Itri Efendi'nin, Ali Nutki Dede'nin ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin yetiştiği, siyaset, düşünce ve sanat hayatında derin etkiler bırakan Yenikapı Mevlevihanesi sonunda restore edildi. 20. yüzyılda üç kez yangın geçiren, semahanesi yerle bir olan, kütüphane arşivi yokolan mevlevihane, yeniden ayağa kaldırıldı. Mevlevihaneler içerisinde en büyük ahşap kubbeye sahip olan semahanesi, klasik ...

  Devamı