Acıbadem Ahmet Ratib Paşa Köşkü
Ahmet Ratib Paşa Köşkü; İstanbul Üsküdar Acıbadem Ahmet Ratib Paşa tarafından Mimar Kemalettin Beye yaptırılmıştır. Mimar Kemalettin ve Vedat Tek’in öncülüğünü yaptıkları Ulusal Mimarlık döneminin enteresan yapılarından biridir. Köşkün kesin yapılış tarihi 1904 yılı tahmin edilmekte olup 19808 yılına kadar sürmüştür. Dönemin Hicaz valisi Ahmet Ratib Paşa bu köşkün yapımı için çok özenmiştir. Yapının büyük bir kısmı Viyana’da prefabrik olarak hazırlanmıştır. Konakta Bakara Kistali’nden merdiven trabzanları yapılmıştır. Tüm mobilyalar, avizeler ve aksesuarlar yurt dışından ithal edilmiştir. Köşkün çinili hamamı Osmanlı hamamları arasında paha biçilmez bir yere sahiptir.
Yapı dört katlıdır. Bodrum kısmı sayabileceğimiz kürsü katı kagirdir. Bu kagir plan formatı üzerine ahşap üç katlı bir yapıdır. Çatısı ahşap olup kiremitle örtülmüştür. Birinci ve ikinci katlar yüksek tavanlıdır. Son kat ise alçak tavanlı bir çatı katıdır. Yapının ahşap saçakları çok sayıdaki eli böğründe ile taşınmaktadır. İkinci katta gerek giriş üzerinde bir açık balkon ve dört yanda ikişer simetrik çıkma balkonlar vardır. Tüm pencereler ahşap kepenklidir. İrinci kat pencereleri üzerinde oval art nouveau süslemeler bulunur. Yapı birinci katı giriş kotundan 1,5 metre daha yüksektir. Yapının iki yönünde kırma çatılı üçgen alınlıklar vardır. Yapı 52 odalıdır.

Yapının bitiş tarihleri olan 1909 yıllarında Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmiştir. Padişahın has adamı olan Ahmet Ratib Paşa tutuklanmış ve bu köşk dahil tüm malına el konmuştur. Ahmet Ratib Paşa bu kökte hiç oturamamıştır. Büyük bir para ile yapılan bu güzel yapı sahibine yaramamıştır. Ahmet Ratip Paşa’nın babası Kaptan-ı Derya Topçu başızade Mahmut Paşa’nın oğludur. Tanzimatın ilk yıllarında modern eğitim görerek yetişmiştir.  Mekteb-i Bahriye'den deniz subayı olarak mezun olmuş ve Osmanlı donanmasında görev almıştır.  Döneminin istikbal vaat eden subaylarındandır. Sultan II. Abdülhamit'in güvenini kazanmıştır. Bahriye Mirlivası ki karşılığı deniz amiralidir. Amiral rütbesiyle Bahriye Nazırlığına atanmıştır.  1889'da Bahriye Ferik'i rütbesinde iken, Mahmut Celalettin Paşa başkanlığında Girit'e gönderilmiştir. 1892'de Padişah tarafından Bahriye Müşiri rütbesi verilerek onurlandırılmıştır.  Sultan II. Abdülhamit'in Osmanlı Donanması'na beslediği olumsuz duyguların etkisiyle Ahmet Ratip Paşa, Hicaz Valiliği'ne ve Komutanlığı'na atanarak İstanbul'dan uzaklaştırılıyor.  Hicaz Demiryolu Projesi'nin gündeme gelmesi ile Hicaz Şimendifer Hattı İanesi Fonu'nun oluşturulmasında sorumluluk alan Ahmet Ratip Paşa aynı zamanda,   merkezi İstanbul'da bulunan Teftiş - i Askeri Komisyonu Alisi'nin de üyeliğini yapıyor. Başkanlığını Padişahın yaptığı Teftişi Hicaz Demiryolu'nun yapımında üstlendiği görev ve kendisinin Sultan II. Abdülhamit'e yakın olması sebebiyle yolsuzlukla suçlanıyor. Bu sırada tüm Sultan II. Abdülhamit kadrosu içeri alınıyor. Ahmet Ratip Paşa Hicaz valiliği görevini 16 yıl sürdürüyor. Rütbesi kaldırılıp tüm görevlerinden uzaklaştırılarak Akdeniz adalarına sürgüne gönderiliyor. Yargılama sonucu aklandıysa da duyduğu güvensizlik ve kırgınlık yüzünden yurda dönmeyerek 1909 yılında Fransa'ya gidiyor ve 1913 yılında Paris'te ölüyor. 1909 yılındaki İktidar değişikliğinden sonra bu köşk Maarif Nezareti tarafından satın alınmış ve bugünlere değin çeşitli isimlerle okul olarak kullanılmıştır. Çamlıca kız Lisesi ilk kız lisesidir. En son Çamlıca Kız Lisesi olarak kullanılmaktadır.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar