Ada Han
Galata, Kemankeş Mahallesi Gümrük Sokak No. 9 adresinde bulunan han 1870 yılında inşa edilmiştir. Han Gümrük Sokak ile Ağaç Tulumba sokakların kesiştiği yapı adasında bulunmaktadır.  Binanın tek giriş kapısı Gümrük Sokak’tadır. Yapının günümüze gelmiş olan bir kitabesi yoktur ve bundan dolayı mimarı veya yaptıranı bilinmez. Yapı ile ilgili bilinen ilk kaynak 1880 yılı ticaret yıllığıdır.  Yapı adasının iki sokağın kesişme yerinde bulunmasından dolayı yapı üçgen bir plana sahip olup ortası avluludur. Üç katlı olan hanın giriş katındaki dükkanlar sokaklara açılmaktadır. Avlunun üstü cam çatıyla kapatılmıştır.  Sokak kotunda bulunan dükkanlar hem sokağa hem iç avluya açılmaktadır. Birinci ve ikinci kattaki odalar demir koridorlu galeriye açılır.

Han 19. yüzyıl mimari estetiğine uygun olarak yığma usulü inşa edilmiştir. Yapının kat döşemeleri ise putrel demirlerle taşınmaktadır.  Zemin katta dükkan vitrinlerinin aralarında kesme taş kaplama görülür. Hanın, kilit taşı bezemeli yuvarlak kemerli Neo Rönesans üsluptaki girişi Gümrük Sokak cephesinin simetri aksından sola kaydırılmıştır. Sıvalı birinci ve ikinci kat cephelerinin yegane süsü, pencerelerin taş sövesi, taş kat arası silmeleri, sürekli denizlik, saçak ile üzerindeki taş parapettir. Birinci katın pencereleri basık kemerli, ikinci katınkiler dikdörtgen sövelidir. 2020 yılında han faaldir ama yapıya dışarıdan eklenmiş kebapçı bacaları aşırı bir görüntü kirliliği yaratmaktadır. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır. 

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar