Aksaray Horhor Hasan Ağa Medresesi
Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi; İstanbul Suriçi Aksaray Horhor’da Çıngıraklı Bostan Sokak’ta 1659 tarihinde Has Odabaşı Hasan Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Medrese 1659 depreminden sonra bir daha inşa edilmiştir. Bu tarihte dikdörtgen bir revaklı avlu etrafın da on adet hücre ve bir dershane bulunmaktadır. Günümüzde çok harap olmuş ve revaklar duvarla örülmüştür. Hasodabaşı Hasan Ağa Medresesi 1792 yılında 11 kişi, 1869 yılında 25’i talebe olmak üzere 27 kişi ikamet etmektedirler. 1914 yılındaki teftişte bu medreseye yer verilmemiştir. Bugün medrese yeniden inşa edilmektedir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar