Aksaray Muratpaşa Oğlanlar Türbesi
Oğlanlar Türbesi; İstanbul Suriçi Aksaray Meydanı’nda Murat Paşa Camisi’nin şadırvan avlusunda bugün görülmektedir. Yapı, Çakır Ağa Mahallesi'nde Cerrahpaşa Caddesi ile Millet Caddesi’nin kesiştiği yerde, Aksaray karakolunun yanında bulunan Oğlanlar Tekkesi' ne ait sebil, türbe, çeşmedir. 1957'de Millet Caddesi'ni açmak amacıyla başlatılan yol çalışmaları sırasında tekke binası yıktırılmış ve adı geçen eserler Murat Paşa Cami'nin kuzey avlusuna taşınmıştır. İçerden 7 x 5 metre boyutlarında olan türbe, sebil bölümü, Osmanlı mimarisinde özellikle 17 yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan türbe sebil ilişkisinin geçen yüzyıla ait ilginç bir örneğini oluşturur. Bu bölümde söz konusu iki fonksiyon tek bir mekan içerisinde halledilmiştir. Çeşme yanlardan, iyon başlıklı iki gömme sütunla kuşatılmış, sepet kulbu biçiminde taçlandırılmıştır. Kemerin altında, 1874 tarihli, talik hatlı manzum kitabe yer alır. Türbede, tekkenin ilk banisi olan Yakup Ağa ile içlerinde oğlan Şeyh İbrahim Efendi'nin de bulunduğu bazı şeyhler medfundur. İç mekanda rutubet gözlenmektedir. Son dönemde bazı uygulamalarla cephe taşları temizlenmiş, bazı bölümler yenilenmiştir. İç mekandaki mezar taşlarından bazısı kırık durumdadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar