Anadoluhisarı Komodor Remzi Yalısı
Komodor Remzi Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı sahilinde kalenin yanında 1917 yılında Komodor Remzi Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Osmanlı Yalı Mimarisinin bir takım oranları vardır. Arsa oturma alanı ile yalı yüksekliği genelde bir ahenk içindedir.. Bu yalı bu oranlar dışında hamcına oranla küçük bir arsada dört katlı olarak yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında yalı Mümtaz Aktay Paşa tarafından satın alındı. Paşa Balkan, Çanakkale, Sakarya, Büyük Taaruza katılmış bir askerdir. Yalı, Mümtaz Paşa ailesinden 1972 yılında Prof. Erdal İnönü tarafından satın alındı. Bu yıllar içerisinde ünlü ressam Feyhaman Duran bu yapıda kiracı olarak kaldı. İnönü yapıyı satın aldıktan sonra binayı yeniden kagir olarak yaptırdı. Yenileme sırasında bina betonarme olarak inşa edildi. Sadece dış cephe oranları ve cephe kaplamaları eski relövelere göre inşa edildi.
Yalının mimari üslubu Neoklasik’tir. O dönemde yapılan birçok yalıda bu üslup görülür. Yalıların ilk inşa edildikleri tarihlerde giriş katları daima taş veya kagir inşa edilirdi. Ahşap karkas sistemi bu kagir üstüne inşa edilirdi. Bu zemin katının kagir olması ahşap deformasyonunu önlerdi Yalının giriş katı yığma taş olan kısım beyaz ahşap olan üç kat ise gri boyalıdır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar