Anadoluhisarı Rıza Bey Yalısı
Rıza Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Anadoluhisarı körfez caddesinde Sultan II. Abdülhamit zamanında Rıza bey tarafından inşa ettirilmiştir. Bir dönem İstanbul Tıp Fakültesi Profesörlerin den Osman Yemni tarafından satın alınmıştır. Daha sonra da Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Prof Üstün Ergüder’e satılmıştır. Yalının mimari özellikleri taş yığma giriş katı üzerine iki ahşap kat olarak inşa edilmiştir. Yapının kuzey tarafındaki iki konsol bölümünün sonradan yapıldığı tahmin edilmektedir. Bu bölüm büyük bir olasılıkla Kayıkhaneden devşirilmiştir. Denize bakan cephesinde bir üçgen alınlık mevcuttur. Yine deniz tarafında küçük bir kayıkhane kapısı bulunmaktadır. Mimari plan olarak ortada bir merkezi sofa ve ona açılan odalar vardır. Denize bakan pencereler dikdörtgen olup hepsi panjurludur. Bahçe tarafındaki pencereler ise üçgen alınlıklıdır. Boğaz tarafındaki kepenklerin yapılması yapının rutubetten korunması ve batı güneşinin kontrolü için yapıldığı aşikardır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar