Ankara Han
Galata Bereketzade Mahallesi Bankalar Caddesi No. 6 adresinde bulunan han 1911 yılında inşa edilmiştir. Binanın kitabesi günümüze gelmediği için hanı yaptıranın kim olduğu bilinmemektedir. Bugünkü yapıdan evvel bu arsa Komando Bankası tarafından 1874 yılında 1475 altına satın alınmıştı. Komando Bankası bu araziyi uzun yıllar G. Tobias’a kiralanmıştı. Binanın bundan sonraki malikleri konusunda kaynaklarda bilgi yoktur. 1905 yılı Charles Goad sigorta haritasında bu parselde Fransız Postanesi’nin bulunduğu görülmektedir. Han 1920’li yıllarda Türkiye Milli Sigorta tarafından satın alınmış ve sigorta şirketi tarafından idare merkezi olarak kullanılmıştır. Bu dönemde hanın ismi Türkiye Milli Han olarak kullanılmıştı. Daha sonra yapı Milli Reasürans tarafından satın alınmış ve Ankara Han ismi kullanılmıştır.

19. yüzyıl mimari tarzının önemli özelliklerini barınan bu yapı karşıki kaldırımda bulunan Generali Han’a benzeşir. Yapının özgün hali bodrum hariç beş katlıdır. Sonradan yapıya iki kat ilave edilmiştir.   Hanın Bankalar Caddesi cephesi oldukça dardır. Binanın Bankalar Caddesi’ne bakan cephesinde üç kat boyunca devam dört yuvarlak sütun tarafından etkendir. Bu sütunların başlıklarının taşıdığı üç yuvarlak kemer binanın öne çıkan detayıdır. Kemerlerin üst kısmındaki son kat altı pencere ile caddeye bakar. Yapı yığma tekniği ile inşa edilmiş olup katlar putrel demirlerle taşınmaktadır. Handa faaliyet gösteren kurumlar ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bir bilgi yoktur. Günümüzde han kullanım dışıdır. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır. 

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar