Arnavutköy Beyhan Sultan Çeşmesi
Beyhan Sultan Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Bebek Sahil yoluna cepheli olarak 1804 tarihinde inşa edilmiştir. Çeşme bir duvar çeşmesidir. Çeşmenin banisi Beyhan Sultan, Sultan III. Mustafa’nın kızı, Sultan III. Selim’in kız kardeşidir. Halep Valisi Silahtar Mustafa Paşa ile evlendirilen Beyhan Sultan pek çok eserin yapımını sağlamıştır. Beyhan Sultan 1824 yılında ölmüş ve Eyüp’te Mihrişah valide Sultan Türbesi’ne defnedilmiştir. Çeşme anıtsal ve dalgalı cephe düzeniyle barok üslubun güzel bir örneğidir. Dörder sütun üstünde yükselen ikişer paye ile cephe üç bölüme ayrılmıştır. Üstte yer alan üç oval madalyonun ortadakinde Sultan III. Selim’in tuğrası bulunmaktadır. Oval madalyonun altında üç bölüm halinde dörder satırlık kitabe dalgalı silmelerin arasında yer almaktadır. Üç ayna taşının üzerinde stilize akantus kabartmaları bulunmaktadır. Muslukları yoktur. Tekneleri sağlam gözükmektedir.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar