Arnavutköy Taksiarhis Rum Ortodoks Kilisesi
Taksiarhis Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Arnavutköy Satış meydanında 1899 tarihlerinde inşa edilmiştir. Kilisenin 16 yüzyılda zengin Rumlar tarafından iyileştirici gücü olduğuna inanılan baş melek Mikail’e ithaf edildiği bilinmektedir. Bizans döneminde bu kilise ile ilgili bilgiler olmasına rağmen, kilise üzerinde bu dönemi anlatan bir kitabe yoktur. Yapının birçok kez tahrip olduğu ve tamir edildiği bilinmektedir. Bugünkü kilise 1896-1899 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yapının kitabesinden Muzuros Paşa tarafından yapıldığı okunmaktadır. Naosun güneyinde Muzuros Paşa’ya ait bir aile kabristanı bulunur.
Taksiarhis kilisesi geniş bir avlu içerisindedir. Avluya giriş güneybatıdandır. Yapının güneybatısında Ayia Paraskevi Pareklesionu yer almaktadır.

Yapı malzemesi kesme taş üzerine sıvadır. Kilise doğu ve batı ekseninde kapalı yunan haçı planıyla inşa edilmiştir. Çatı olarak iki meyilli kırma çatı kullanılmıştır. Kuzey ve Güney de bulunan haçın çatısı daha yüksek bir kotta tutularak binaya anıtsal bir görünüm kazandırılmıştır. Ana naosta kubbe kullanılmıştır. Batı ekseninde ise çan kulesi bulunur. Kilise 19 yüzyıl mimari özelliklerini taşımaktadır. İç ve dış öğelerde eklektik bir tezyinat kullanılmıştır. Bu kilise bu çevrede bulunan kiliseler arasında en anıtsal yapıdır.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar