Rumeli Yakası Mescitleri

 • ORTAKÖY KÜÇÜK MECIDIYE CAMII

  ORTAKÖY KÜÇÜK MECIDIYE CAMII

  Küçük Mecidiye Camii ya da Ortaköy Teşrifiye Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Çırağan caddesi ile Yıldız Sarayının Park girişinin köşesinde Çırağan Sarayı karşısında 1848 yılında Sultan I.Abdülmecit tarafından inşa edilmiştir. Caminin mimarları saray Başmimarı Garabet Amira Balyan ve Nigoğos Balyan’dır. CAMİNİN BANİSİ: Sultan I.Abdülmecit, 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. Sultan II. Mahmut'un Bezmialem Sultan'dan olan oğludur. Döneminde ...

  Devamı

 • RUMELIHISARI HACI KEMALETTIN CAMII

  RUMELIHISARI HACI KEMALETTIN CAMII

  Hacı Kemalettin Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumelihisar Yahya Kemal Beyatlı Caddesi ile Kemalettin Camii Sokağı arasında 1743 yılında Sultan I.Mahmut tarafından inşa ettirilmiştir. 1743 yılında mescitten camiye dönüştürülen Hacı Kemalettin Cami'nin kaderi de diğerleriyle aynı. Rumeli Hisarı'nda onlarca kafenin, yüzlerce insanın arasında kalmıştır. Mescit olarak yaptırılan bu yapı, 1743’te I. Mahmut tarafından camiye dönüştürülmüştür. Duvarları taş ve tuğladan, çatısı ahşap, minaresi ...

  Devamı

 • SARIYER ALI KETHÜDA CAMII

  SARIYER ALI KETHÜDA CAMII

  Ali Kethüda Camii; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında son büyük yerleşim yeri olan Sarıyer Yeni Mahalle caddesi üzerine 1690 tarihlerinde Sultan II.Mustafa döneminde Sadrazam Kethüdası Ali Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı Sarıyer eski meydanı denilen noktadır. Bugün Sarıyer meydanının yeri değişmiştir. Yapının inşa edildiği yer eskiden sahil idi. Zamanla sahilin doldurulması ve balıkçı barınağı yapılması ile cami sahilden biraz geride kalmıştır. ...

  Devamı

 • TOPHANE EBUL FADIL MEHMET EFENDI CAMII

  TOPHANE EBUL FADIL MEHMET EFENDI CAMII

  Ebul Fadıl Mehmet Efendi Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Kılıç Alipaşa Mahallesi Defterdar Yokuşu’na cepheli olarak Sultan II. Selim devri defterdarlarında İdris-i Bitlisi’nin oğlu Ebul Fadıl Mehmet Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Ebul Fadıl Mehmet Efendi, 1554 yılında Tophane’deki evinin civarında Mimar Sinan’a bir cami, bir mektep ve kendisi için de bir türbe inşa ettirmiştir. Bir hac yolculuğu esnasında Şam’da ...

  Devamı

 • TOPHANE EKMEKÇIBASI ALI AGA CAMII

  TOPHANE EKMEKÇIBASI ALI AGA CAMII

  Ekmekçibaşı Ali Ağa Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Firuzağa Mahallesi Ekmekçibaşı Cami Sokak köşesinde 1485 tarihlerinde inşa edilmiştir.  İlk caminin banisi, Fatih Sultan Mehmet’in Ekmekçi başılarıdan Ali Ağa’dır. 1485 yıllarında yapılan yapı daha sonraları birçok defa onarım görmüştür. Mahallelerin ahşap olmasından dolayı birçok yangında zarar görmüştür. 1941 Cihangir yangınında tamamen yanan caminin sadece mihrabı kalmıştır. Beyoğlu Müftülüğü ile Türkiye ...

  Devamı

 • TOPHANE HACI MIMI CAMII

  TOPHANE HACI MIMI CAMII

  Hacı Mimi Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Hacı Mimi Mahallesi Külhan Sokak.4 numarada inşa edilmiştir. Caminin banisi El Hac Mehmet Çelebi’dir. Camii 16. yüzyılda yapılmasına karşın kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Camii üzerinde yapılışı anlatan bir kitabe bulunmamaktadır. 1900 yıllarında cami harap olmuş, mahalle sakinlerinin çoğunluğunun gayri Müslim olması nedeniyle cami ile kimse ilgilenmemiştir. 1959 yılında mahalle muhtarının öncülüğünde bir ...

  Devamı

 • TOPHANE KARABASI VELI CAMII

  TOPHANE KARABASI VELI CAMII

  Karabaş Mustafa Ağa Camii; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Kemeraltı Caddesi Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak köşesinde inşa edilmiştir. Caminim kesin inşa tarihi belli değildir. Cami, Babüssaade Ağası Karabaş Mustafa Bin Korkut Bey tarafından 16. yüz yılda yaptırılmış. Müteaddit zamanlarda tamir görmüştür.1957 yılında Başbakan Adnan Menderes’in yıkımları sırasında istimlak edilmiştir. Daha sonra yeri değiştirilerek yeniden eskisine benzer şekilde inşa edilmiştir. ...

  Devamı

 • TOPHANE LÜLECI HENDEK HOCA ALI CAMII

  TOPHANE LÜLECI HENDEK HOCA ALI CAMII

  Hocaali Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Lüleci Hendek Caddesi ile Hoca Ali Sokağın kesiştiği yapı adasında 1715 tarihlerinde inşa edilmiştir. Mescidin banisi Kaptan Hoca Ali Efendi’dir. 195 metrekare arsa üzerine inşa edilen cami ahşap bir yapıdır. Duvarları kargir, çatısı ahşaptır. Tuğladan yapılmış tek şerefeli bir minaresi vardır.  Caminin haziresinde banisi Hoca Ali’nin mezarı bulunmaktadır. Caminin yanında aynı dönemde yapılmış ...

  Devamı

 • TOPHANE NUSRETIYE CAMII

  TOPHANE NUSRETIYE CAMII

  Nusretiye Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında  Tophane Meclisi Mebusan caddesi üzerinde 1826 tarihinde Sultan II.Mahmut  tarafından Mimar Kirkor Balyan’a inşa ettirilmiştir. Halk arasında daha çok “Tophane Camii” olarak anılır. Yapı, tarihi İstanbul’un sınırları dışında inşa edilmiş en büyük camilerden birisidir. Yapıldığı yıllarda İstanbul'da etkin olan ampir ve barok üslup etkisindeki caminin sebil, muvakkithane ve şadırvanı da Tophane'yi süsler. 18. yüzyılın ...

  Devamı

 • TOPHANE TOMTOM KAPTAN CAMII

  TOPHANE TOMTOM KAPTAN CAMII

  Tomtom Kaptan Camii;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakası Tophane Boğazkesen Caddesi:209 adresinde 1592 yılında inşa edilmiştir. Boğazkesen Caddesinde bulunan cami, 1592 yılında Tomtom Mehmet Kaptan ismiyle tanınan bir denizci tarafından yaptırılmıştır. 1855 ve 1878 tarihlerinde önemli tadilatlar geçirmiştir. Bu cami, imamlarından müsikişinas Tumtum Abdullah Efendinin lakabı olan Tumtum ile de anılmaktadır. 150 metrekare toplam arsa üzerine inşa edilen cami 100 metrekare ...

  Devamı