Mescitler

 • ÜSKÜDAR SALACAK KOCA SINAN PASA CAMII

  ÜSKÜDAR SALACAK KOCA SINAN PASA CAMII

  Koca Sinan Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Doğancılar ile Salacak iskelesi arasındaki alanda inşa edilmiştir. Üsküdar Kaymakamlığı binasının arkasındaki semttedir. Halk Dershanesi Sokağı ile Topraklı Sokağın birleştiği yapı adasında 1590’ tarihlerinde inşa edilmiştir. Cami, hamam, çeşme ve bütün bir mahalle, Yemen Fatihi Sinan Paşa tarafından kendi parası ile yapılmıştır. Mahalle ve yapılar ile ilgili kitabeler yoktur. Camiye ait ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SALACAK KÜÇÜK IHSANIYE CAMII

  ÜSKÜDAR SALACAK KÜÇÜK IHSANIYE CAMII

  Küçük İhsaniye Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Salacak Küçük İhsaniye'de denize nazır, İhsaniye İskelesi Sokağı ile İhsaniye Camii Sokağı'nın birleştiği yerde yapı adasında 1754 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin banisi Sultan III.Osman’dır. Cami birçok defa elden geçtiği için kitabesi günümüze gelememiştir. Bina ile ilgili yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Caminin deniz tarafındaki köşesinde, Hafız İsa Ağa'nın 1813 tarihinde yaptırmış olduğu, güzel ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SALACAK SULTAN II.MEHMET CAMII

  ÜSKÜDAR SALACAK SULTAN II.MEHMET CAMII

  Fatih Sultan Mehmet Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Salacak Mahallesi Salacak İskelesi Arka Sokağına cephelidir. Üsküdar'da ilk inşa olunan cami budur. Üsküdar ve havalisinin fethi İstanbul'dan 101 sene evveldir. Üsküdar’ın ilk fethi 1352 yılındadır. Daha sonra Osmanlı’nın 1402 Ankara Meydan Muharebesi ile elden çıkmıştır. İstanbul'un 1453 tarihindeki fethine kadar Üsküdar'da hiç bir cami yapılmamıştır. Hadika yazarı bu cami hakkında ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SELAMSIZ FATMA HATUN CAMII

  ÜSKÜDAR SELAMSIZ FATMA HATUN CAMII

  Fatma Hatun Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında Üsküdar Selamiali Caddesi üzerinde Selamet, Selamsız ve Çınar yokuşu olan bugünkü Selami Ali Efendi Caddesi ile Hatmi Sokağı'nın birleştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Yapının inşa tarihi bilinmemektedir. Karşı köşesinde şimdi ev olarak kullanılan ve yakın tarihe kadar birçok hadiselere sahne olan meşhur Yeniçeri Kahvesi bulunur. Yapının tam karşısında caddeye ismini veren Şeyh Selami ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SELAMSIZ KARAKADI CAMII

  ÜSKÜDAR SELAMSIZ KARAKADI CAMII

  Karakadı Camii;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar, Atlamataşı civarında, Selami Ali Caddesi ile Kassam Çeşmesi Sokağı'nın kesiştiği yapı adasında ve Selamsız Caddesi üzerinde idi. 1935-37 seneleri arasında yıkılmıştır. Ahşap bir yapı idi. Minaresi de ahşap olduğundan cami yıkılınca bir yük arabasına konup Geredeli Mescidi'ne nakledilmişti. Hadika yazarı şu bilgiyi vermektedir: "Banisi Kara Alaattin'dir. Kabri dahi ondadır. 1591 tarihinde vefat etmiştir. ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SELAMSIZ SOLAK SINAN CAMII

  ÜSKÜDAR SELAMSIZ SOLAK SINAN CAMII

  Solak Sinan Cami; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selami Ali Caddesi ile Tophanelioğlu Sokağı'nın arasındaki üçgen alandaki yapı adasında 1548 tarihinde inşa edilmiştir. Haziresi büyük fakat bakımsızdır. İki yolun birleştiği köşede, Matbah Emini Hacı Halil Efendi'nin 1728'da yaptırmış olduğu bir çeşme bulunmaktadır. Caminin sol tarafında meşrutası kapısının karşısında ise, yazısı olmayan büyük ve yüksek bir mahalle kuyusu vardır. Cami'nin tamamlanma ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SELAMSIZ SÜCA ALI PASA CAMII

  ÜSKÜDAR SELAMSIZ SÜCA ALI PASA CAMII

  Süca Ali Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selamsız semtinde, Bülbüldere Mezarlığı' nın üst tarafında, Kalpaklı Sokağı, Şecaat Sokağı ve Kozanoğlu Sokakların kesiştiği yapı adasında 1690 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için kesin bilgiler bulunmaktadır. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü yapı adası ile karşılıklıdır. Karşı sırtlara polis lojmanları yapılmıştır. Hadikatü'l-Cevami yazarı, ünlü eserinde: "Şüca' Bağı Mescidi der kurbi Acıbadem" başlığı ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SELAMSIZ TOYGAR HAMZA CAMII

  ÜSKÜDAR SELAMSIZ TOYGAR HAMZA CAMII

  Toygar Hamza Camii;  İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Selamsız Caddesi olan şimdiki Selami Ali Efendi Caddesi ile Toygar Hamza Sokağın kesiştiği yapı adasında inşa edilmiştir. Caminin kitabesi olmadığı için kesin inşa tarihide bilinmemektedir. İlk yapılan yapı zaman içerisinde birçok kere onarılmasına rağmen günümüze gelememiştir. Cami bugün kagir bir yapı olup bir avlu içerisindedir. Caminin üç tarafı yoldur. Sol tarafında, Matbah ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA CAMII

  ÜSKÜDAR SEMSI AHMET PASA CAMII

  Şemsi Ahmet Paşa Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar sahilinde Şemsi Paşa Caddesi üzerinde 1580 yılında devrin Sadrazamlarından Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Mimari estetik olarak Deniz kıyısında yapılmış şaheser bir külliyedir. Avlusunun iki kapısı olup, biri deniz tarafına, diğeri ise eskiden Tekel binalarının bulunduğu şimdiki park yönüne açılmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan bu kapıların üzerinde kitabe ...

  Devamı

 • ÜSKÜDAR SULTANTEPE ABDÜLBAKİ EFENDİ CAMII

  ÜSKÜDAR SULTANTEPE ABDÜLBAKİ EFENDİ CAMI

  Abdülbaki Efendi Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Sultantepe Selvilik Caddesi ile Yeşilbaş Bayırı sokağın bulunduğu yapı adasında 1654 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin Banisi Kadı Abdülbaki Efendi’dir. Sultantepe'de, Servilik Caddesi üzerinde ve Yeşilbaş Bayırı Sokağı'nın 20 adım ilerisindedir. Cadde tarafında, avlu kapısının yanında kagir, iki katlı eski mektebi, yol aşırı yerde, sağ tarafta, ilerideki köşede meşhur Aktar Faik Efendi'nin ahşap ...

  Devamı