Suriçi Mescitleri

 • AYVANSARAY MOLLA ASKI CAMII

  AYVANSARAY MOLLA ASKI CAMII

  Molla Aşkı Camii; İstanbul Suriçi Edirnekapı ile Ayvansaray arasında bulunan Paşa Hamamı sokakta 1450’li yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapının mimarı ve kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Yapı İstanbul’un fethine katılmış Aşki Mehmet Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Minberini 1735 yılında İstanbul kadısı Abdüllatif Razi Efendi'nin kız kardeşi Fatma hatun koydurtmuştur. Caminin hemen yanında yer alan yapı sıbyan mektebi olarak inşa edilmiştir. ...

  Devamı

 • AYVANSARAY YUSUF SÜCAÜDDIN CAMII

  AYVANSARAY YUSUF SÜCAÜDDIN CAMII

  Yusuf Sücaüttin Camii veya Balat İskele Camii; İstanbul Suriçi Balat sahil yolunda gidiş ve geliş şeritleri arasındaki yeşil alanda yapılış tarihi belli olmayan bir zamanda Fatih Sultan Mehmet dönemi ulemalarından Yusuf Sücaüttin Anbari tarafından inşa ettirilmiştir. Bina ahşap ve fevkani türde yapılmış olup çatısı ahşaptır. Cami aradan geçen sürede 1766, 1892 yıllarında büyük çapta yenilenmiştir. Binanın orijinal ilk yapısından fazla ...

  Devamı

 • Azapkapı Sokollu Mehmet Pasa Camii

  Azapkapı Sokollu Mehmet Pasa Camii

  Sokollu Mehmet Paşa Camii; İstanbul Boğazının Rumeli yakasında Karaköy Tersane Caddesi ile Şişhane Refik Saydam Caddelerini kesiştiği yapı adasında 1578 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman devri Sadrazamlarından Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a inşa ettirilmiştir. Cami Unkapanı köprüsünün Galata kıyısına değdiği noktada inşa edilmiştir. Unkapanı köprüsünün yapılması ile cami köprü kotundan aşağıda kalmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Sokollu Mehmet Paşa ya da gerçek ...

  Devamı

 • Beyazıt Kaptan-ı Derya Ibrahim Pasa Camii

  Beyazıt Kaptan-ı Derya Ibrahim Pasa Cami

  Kaptanı Derya İbrahim Paşa Camii; İstanbul Suriçi Beyazıt Besim Ömer Paşa Caddesi ile Kaptanpaşa Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1706 tarihinde inşa edilmiştir. Banisi Kaptanı Derya İbrahim Paşa’dır. Beyazıt’taki İstanbul Üniversitesi merkez binasının Vefa yönüne açılan eskiden Harem Kapısı olarak adlandırılan avlu kapısının karşısındaki köşe başında İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi bitişiğindedir. Caminin önünde ve yanında muntazam bir taş duvarla çevrilmiş geniş bir ...

  Devamı

 • Cagaloglu Cezeri Kasım Pasa Camii

  Cagaloglu Cezeri Kasım Pasa Camii

  Cezeri Kasımpaşa Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu  Nuruosmaniye Caddesi ile Babıali Caddesinin kesiştiği köşede inşa edilmiştir. Cağaloğlu Meydanına cephelidir. Cağaloğlu Meydanında Sadrazam Mahmut Nedim Paşa türbesi ile karşılıklıdır. Cezeri Kasım tarafından yaptırılan bu cami yanmıştır. Daha sonra Sultan Abdülaziz tarafından 1868 yılında fevkani olarak yaptırılmıştır. Minaresinin şerefe çıkması yaprak biçiminde bir süslemeye sahipti. 1957 yılında bakımsızlıktan harap olmuştur. 1987 yılı başına ...

  Devamı

 • CAGALOGLU HOCA KASIM GÜNARI CAMII

  CAGALOGLU HOCA KASIM GÜNARI CAMII

  Hoca Kasım Günari Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Hobyar Mahallesi Hoca Hanı Sokak ile Hakkı Tarık Us sokakların kesiştiği noktada 1558 tarihinde inşa edilmiştir. Cağaloğlu Türkocağı Caddesi’nden devam edilip İstanbul Erkek Lisesi önünden Yeşildirek’e giden yol üzerindedir. Rüstem Paşa medresesi ile karşılıklıdır. Mescit Fatih Sultan Mehmet dönemi alimlerin den Hoca Kasım Günari tarafından yaptırılmıştır. Hoca Kasım İstanbul’da iki cami yaptırmıştır. Bu ...

  Devamı

 • CAGALOGLU MOLLA FENARI CAMII

  CAGALOGLU MOLLA FENARI CAMII

  Molla Fenari Mescidi veya Çatal Çeşme Mescidi;  İstanbul Suriçi Cağaloğlu Alemdar Mahallesi, Molla Fenari Sokak ile Çatalçeşme Sokakların kesiştiği yapı adasında 1470 tarihlerinde inşa edilmiştir. Tam yapılış tarihi bilinmemektedir. Mescit Şimdi Cağaloğlu Kız Meslek Lisesi olan Bülbül Teyfik Paşa Konağının karşısındadır. Molla Fenari veya tam adıyla Fenarizade Yusuf Bali Efendi Sultan II.Beyazıt ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde Şeyhülislam’lık yapmış bir ...

  Devamı

 • Cagaloglu Nallı Mescit

  Cagaloglu Nallı Mescit

  Nallı Mescit, İmam Ali Mescidi veya Babıali Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaoğlu Babıali’de İstanbul Valiliği binasının kuzey batısında Ankara Caddesine cepheli olarak Fatih Sultan Mehmet devrinde Ak Şemsettin Efendinin akrabası İmam Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır. Cami İstanbul valiliğinin bahçesi içinde kalmaktadır. Aynı zamanda Ankara Caddesine cephelidir. Marmaray inşaatları gereğince Ankara Caddesi trafiği kısıtlanınca cami meydanda kalmıştır. Caminin banisi İmam Ali Efendi’nin ...

  Devamı

 • CAGALOGLU ÜSKÜBIYE CAMII

  CAGALOGLU ÜSKÜBIYE CAMII

  Üskübiye Mescidi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Alemdar Mahallesi Yerebatan Caddesi 42 adresinde 1491 tarihlerinde inşa edilmiştir. Yerebatan Sarayı’nın girişinin karşısındadır. Mescidin banisi Mehmet Ağa Fatih Sultan Mehmet’in seyislik görevi olan Şatırcıbaşı yapmakta idi. Mescit 1735 tarihlerinde Şekercizade Mehmet Bey tarafından yenilenerek kagir duvarlı, kagir düz çatılı hale getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda ise Üsküplü İbrahim Ağa tarafından onarılmıştır. Bundan dolayı mescide Üskübiye ...

  Devamı

 • CERRAHPASA BEYAZIDI CEDIT CAMII

  CERRAHPASA BEYAZIDI CEDIT CAMII

  Beyazıd-ı Cedid Mescidi veya  Etyemez Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Orgeneral Nafiz Gürkan Caddesi 22 adresinde Sultan II.Beyazıt döneminde inşa edilmiştir. Mescit Yedikule’yi Aksaray’a bağlayan tren raylarına ve surlara paralel olarak yapılmış olan Nafiz Gürkan Caddesi üzerindedir. Mescidin kuzeyinde ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Mescit Sultan II. Beyazıt döneminde inşa edilmiştir. 16.yüzyılda bu semtte oturan Ömer Ağa tarafından mescide Minber koydurulmuştur. ...

  Devamı