Suriçi Mescitleri

 • CERRAHPASA CANBAZIYE CAMII

  CERRAHPASA CANBAZIYE CAMII

  Cerrahpaşa Canbaziye Camii; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi ile Kargı Sokağın kesiştiği noktada 1480 tarihlerinde inşa edilmiştir. Camii, Fatih Devri devlet adamlarından Canbaz Mustafa Bey tarafından yaptırılmıştır. Kocamustafapaşa’ daki kendi adı ile anılan diğer caminin haziresinde medfun olan baninin vefat tarihi 1485 olduğuna göre caminin bu tarihten evvel yapıldığı anlaşılmaktadır.  Başlangıçta mescit olarak inşa edilmiş ve bilahare İzmit Gümrükçüsü Kuru ...

  Devamı

 • CERRAHPASA ÇAVUSZADE CAMII

  CERRAHPASA ÇAVUSZADE CAMII

  Çavuşzade Camii veya Çivizade Kızı Mescidi veya Ümmü Gülsüm Mescidi;  İstanbul Suriçi Cerrahpaşa semtindedir. Semte adını veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde Çocuk  Polikliniği karşısındadır. Camii Mimar Sinan’ın eseridir. Banisi, Mustafa Çavuş olup, minberini Çivizade kızı Ümmü Gülsüm Hatun koydurmuştur. Hadika ise baniyesinin Çivizade kızı Ümmü Gülsüm olduğunu zikretmektedir. Mescit, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinin geniş arazisinde kalmıştır.  Zamanla harap olan mescit, ...

  Devamı

 • Cerrahpasa Davutpasa Camii

  Cerrahpasa Davutpasa Camii

  Davut Paşa Camii; İstanbul Suriçi Aksaray Cerrahpaşa Koca Mustafa Paşa Caddesinde, Davutpaşa medresesi sokağı ile Ağababa sokakların arasındaki yapı adasında 1485 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi sadrazamlarından Davut Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa ettirilmiştir. CAMİNİN BANİSİ: Koca Davut Paşa; Sultan II. Beyazıt saltanatında 1482-1497 yılları arasında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. 1498 yılında Dimetoka’da vefat etmiştir. Davut ...

  Devamı

 • CERRAHPASA HAYDAR KETHÜDA CAMII

  CERRAHPASA HAYDAR KETHÜDA CAMII

  Haydar Kethüda Camii veya Haydar Ağa Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Kocamustafa Paşa Caddesi üzerinde 1560 tarihlerinde inşa edilmiştir. Caminin karşısında Davutpaşa Lisesi ve güneyinde de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bulunmaktadır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yeniçeri kethüda Beyi olan Haydar Kethüda tarafından yaptırılmıştır. Yeniçeri kethüdası görev olarak ordunun savaşlarda konaklayacağı yerleri belirleyen bir strateji uzmanı idi. Camii çeşitli dönemlerde tamir edilmiştir. Tamirin ...

  Devamı

 • CERRAHPASA KASAP ILYAS CAMII

  CERRAHPASA KASAP ILYAS CAMII

  Kasap İlyas Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Orgeneral Nafiz Gürkan Caddesi 3 adresinde 1495 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet’ döneminde yaşamış olan Kasap İlyas efendi tarafından inşa edilmiştir. Mescit Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin güney doğu köşesindedir. Önünden geçen Nafiz Gürman Caddesi Yedikule ile Aksaray’ı bir birine bağlayan bir caddedir. Sahil surlarına ve tren hattına paralel bir caddedir. İlyas Efendi Nime’ı çeyş olarak adlandırılan ...

  Devamı

 • Divanyolu Atik Ali Pasa Camii

  Divanyolu Atik Ali Pasa Camii

  Gazi Hadım Atik Ali Paşa Camii veya Sedefçiler Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Yeniçeriler Caddesine cepheli olarak, 1496 yılında Sultan II. Beyazıt dönemi sadrazamlarından olan Bosnalı Hadım Atik Ali Paşa tarafından yaptırılan Gazi Atik Ali Paşa Külliyesinin bir yapısı olarak inşa edilmiştir. Gazi Atik Ali Paşa külliyesi Cami, imaret, medrese, tekke, kervansaray ve türbe olarak altı yapıdan meydana gelir. Külliyeden günümüze ...

  Devamı

 • Divanyolu Çorlulu Ali Pasa Camii

  Divanyolu Çorlulu Ali Pasa Camii

  Çorlulu Ali Paşa Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş Yeniçeriler caddesine cepheli olarak 1716 yılında Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından inşa ettirilen külliyenin bir yapısıdır. Caminin yerinde eskiden Şimkeşhane bulunmakta idi. Camii  ‘’Yapıldı ehl-i aşka Camii Pak Ali Paşa beytinin işaret ettiğine göre ‘’tarihine göre 1716 yılında yapılmıştır. CAMİNİN BANİSİ: Çorlulu Ali Paşa,1670 tarihinde doğmuştur. Sultan III. Ahmet saltanatında 1706 – 1710 ...

  Devamı

 • Divanyolu Firuz Aga Camii

  Divanyolu Firuz Aga Camii

  Firuz Ağa Camii; İstanbul Suriçi Sultanahmet Divanyolu Caddesine cepheli 1491 tarihinde Sultan II.Beyazıt devrinin Hazinedarı Firuz Ağa tarafından inşa edilmiştir. Cami etrafına yapılan arasta dükkanları günümüze kadar gelememiştir. 1517 yılında Sufi Hayrettin camiye kürsü koydurmuştur. 1648 yılındaki depremde ise cami harap olmuş ve minaresi yıkılmıştır. Cami Sultanahmet’ten başlayan ve Beyazıt’a kadar ulaşan Divanyolu’nun Sultanahmet kısmında kalmaktadır. Divanyolu Caddesinin güney batı bölümünde ...

  Devamı

 • DIVANYOLU KALIÇECI HASAN AGA CAMII

  DIVANYOLU KALIÇECI HASAN AGA CAMII

  Kaliçeci Hasan Ağa Mescidi;  İstanbul Suriçi Çemberlitaş Çarşıkapı Caddesi 47 adresinde 1510 tarihlerinde Kaliçeci Hasan Ağa tarafından inşa edilmiştir. Kaliçeci kelimesi Osmanlı’ca da halıcı anlamındadır. Mescidin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Ama Hasan Ağa 1519 tarihlerinde vefat etmiştir. Bu mescitle beraber bir sıbyan mektebi yaptırmış olup, o yapı günümüze ulaşamamıştır. Mescit Çarşıkapı meydanında olup Divanyolu ile Gedikpaşa Caddesinin kesiştiği noktadır. Sokağın ...

  Devamı

 • Divanyolu Keçecizade Fuat Pasa Camii

  Divanyolu Keçecizade Fuat Pasa Camii

  Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa Camii; İstanbul Suriçi Çemberlitaş, Binbirdirek Mahallesi, Peykhane Caddesi ile Klodfarer Caddelerinin kesiştiği yapı adasında 1870 yılında inşa edilmiştir, Bu camii Uzun Süca mescidi olarak ta anılmaktadır. Bu alana ilk camii Fatih Sultan Mehmet dönemi devlet adamlarından Uzun Sücaettin yaptırmıştır. Uzun Sücaettin Efendi’nin mezarı caminin haziresindedir. Zaman içinde caminin harap olması üzerine Kececizade Mehmet Emin Fuat ...

  Devamı