Sultan Türbeleri

 • EYÜP SULTAN V. MEHMET RESAT TÜRBESI

  EYÜP SULTAN V. MEHMET RESAT TÜRBESI

  Sultan V.Mehmet Reşat Türbesi;  İstanbul Surdışı Eyüp Boyacı Sokağı ile Haliç Sahil Yolu arasında bir bahçede 1914 yılında Mimar Kemalettin tarafından Neo klasik üslupla inşa edilmiştir. Sultan V. Mehmet Reşat (1909–1918) 35. Osmanlı padişahı olup Sultan Abdülmecit’in oğlu, Sultan II. Abdülhamit’in kardeşidir. Sultan V. Mehmet Reşat şehzadeliğinde iyi bir eğitim görmüş, Sultan II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi üzerine 1909 yılında padişah ...

  Devamı

 • FATIH SULTAN I. ABDÜLMECIT TÜRBESI

  FATIH SULTAN I. ABDÜLMECIT TÜRBESI

  Sultan Abdülmecit Türbesi;  İstanbul Suriçi Fatih Yavuz Selim Külliyesi haziresinde 1861 tarihinde Mimar Garabet Balyan tarafından inşa edilmiştir. Yapı kesme taştan sekizgen planlı olarak tek kubbeli inşa edilmiştir. Girişte Sad Suresi’nin 50. Ayeti yazılıdır. 1910 yılında bu hat Hulusi Efendi tarafından yazılmıştır. Yapıda iki sıra pencereler bulunmaktadır. Yapı dışarıdan sade gözükmesine rağmen iç kısımda bol miktarda süslemeler vardır. Kapı üzerinden ...

  Devamı

 • FATIH SULTAN I. SELIM TÜRBESI

  FATIH SULTAN I. SELIM TÜRBESI

  Yavuz Sultan Selim Türbesi; İstanbul Suriçi Fatihte bulunan Yavuz Sultan Selim Camisi’nin avlusunda 1522 yılında Mimar Acem Ali tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Yavuz Sultan Selim’in gömüldüğü yerin üzerine yaptırılmıştır. Yavuz Sultan Selim Camisini de Kanuni Sultan Süleyman 1522 yılında yaptırmıştır. Yavuz Sultan Selim 9. Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim, Sultan II. Beyazıt ile Gülbahar Hatun’un oğludur. ...

  Devamı

 • FATIH SULTAN II. MEHMET TÜRBESI

  FATIH SULTAN II. MEHMET TÜRBESI

  Fatih Sultan Mehmet Türbesi;  İstanbul Suriçi Fatihteki, Fatih Camii haziresinde, 2126. ada, 1. parselde yer almaktadır. İlk türbe binası, Fatih Sultan Mehmet’ın vefatından sonra yapılmıştır. İnşa tarihi belli değildir. Bu türbe, 1765 yılındaki depremde cami ile birlikte tamamen yıkılmıştır. Türbe ve camiyi, 1766 yılında Sultan III. Mustafa, o devrin üslubuna göre Mimar Mehmet Tahir Ağa’ya yeniden inşa ettirmiştir. Fatih Sultan ...

  Devamı

 • LALELI SULTAN III. MUSTAFA TÜRBESI

  LALELI SULTAN III. MUSTAFA TÜRBESI

  Sultan III. Mustafa Türbesi;  İstanbul Suriçi Laleli Ordu Caddesi üzerinde bulunan Laleli külliyesinin güney batısına 1774 yılında Mimar Tahir Ağa tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Sultan III. Mustafa’nın 1763 yılında yaptırmış olduğu Laleli Camisi ismi ile tanınan imaret, sebil, muvakkithane, han, hamam ve dükkânlardan oluşan külliyenin bir bölümüdür.  Sultan III. Mustafa (1757–1774) Laleli’de yaptırdığı bu külliyenin yanına daha önce kendisi için ...

  Devamı

 • SÜLEYMANIYE KANUNI SULTAN SÜLEYMAN TÜRBESI

  SÜLEYMANIYE KANUNI SULTAN SÜLEYMAN TÜRBE

  Kanuni Sultan Süleyman Türbesi; İstanbul Suriçi Süleymaniye Süleymaniye Külliyesi’nin haziresinde 377. ada, 5. parselde inşa edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, onuncu Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim’in Hafsa Sultan’dan 27 Nisan 1495 tarihinde, Trabzon’da dünyaya gelen oğludur. Küçük yaştan itibaren iyi bir terbiye ve tahsil ile yetiştirildi. Manisa Valisi iken, babası Yavuz Sultan Selim’in 22 Eylül 1520 tarihinde vefat etmesi üzerine, 30 ...

  Devamı

 • SULTANAHMET SULTAN I. AHMET TÜRBESI

  SULTANAHMET SULTAN I. AHMET TÜRBESI

  Sultan I. Ahmet Türbesi;  İstanbul Suriçi Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Sultan I. Ahmet Külliyesi’nin kuzeydoğu köşesine 1619 yılında inşa edilmiştir. Duvar ile çevrili olan türbenin arkasında bir darülkurra, revakların önündeki köşede daha önce sebil olan ve 19. yüzyılda muvakkithaneye dönüştürülen, günümüzde Türbeler Müzesi Müdürlüğü olarak kullanılan bir yapı bulunmaktadır. Sultan I. Ahmet’in 1617’de ölümünden sonra Sultan I. Mustafa döneminde 1617 yıllarında ...

  Devamı