Ayvansaray Adileşah Kadın Camii
Hatice Sultan Mescidi veya Şişehane Mescidi; İstanbul Suriçi Edirnekapı’dan Ayvansaray’a inilen cadde üzerine Şişehane Caddesi ile Sulu Sokağın kesiştiği yapı adasında 1805 tarihlerinde inşa edilmiştir. Sultan III. Mustafa’nın kızları Beyhan ve Hatice Sultan tarafından anneleri Adileşah Kadın’ın ruhu için 1805 tarihinde yaptırılmıştır. Daha önce civarındaki şişe atölyelerinden ötürü “Şişehane Camii” ismiyle de anılmıştır. Arşiv belgelerindeki kayıtlarda bu civarda Adileşah Kadın’ın bir mescit ve sıbyan mektebi yaptırdığı, kızlarının onun ölümünden sonra daha büyük bir eseri anneleri adına inşa ettirdikleri anlaşılmaktadır. Cami 1930’lu yıllarda terk edilmiş, 1942’de tamamen yıkılmış. 1977 yılında Vakıflarca aslına uygun olarak tekrar inşa edilmiş. Adileşah Kadının yaptırdığı ahşap Sıbyan Mektebi günümüze ulaşamamıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar