Ayvansaray Hz .Ebu Seybe El Hudri Türbesi
Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray inşa edilmiştir. Hz.Ebu Seybe El Hudri Türbesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen sınırlı sayıdaki sahabe türbelerinden biridir. Fatih, türbedarlığa, Ni’me’lceyş’ten olan ‘’fethin övülmüş askerlerinden’’ ve devrin velilerinden Şeyh Toklu İbrahim Dede’yi getirmiştir. Türbenin bulunduğu hazirede önemli tarihi şahsiyetlerin mezarı bulunmaktadır. Sultan II.Beyazıt Vakfı’ndan türbeye tahsisat ayrılması gibi uygulamalar, Osmanlının İstanbul’un fethinin ilk dönemlerinden itibaren buraya vermiş olduğu önemi göstermektedir. Çeşitli tarihlerde onarımlara tabi tutulan türbe, bugünkü son halini İstanbul ‘da ki sahabe türbelerinin çoğunda olduğu gibi, Sultan II. Mahmut tarafından yeniden ihya edilerek almıştır. Sultan Abdülaziz döneminde ihya edilen türbe, son olarak Kara Surlarının yenilenmesi sırasında 1997 yılında yenilenmiştir.

Sahabe Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar