Ayvansaray Hz. Ebuzerr El Gıfarı Türbesi
Hz.Ebuzerr El Gıfarı Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak’da bulunur. Ebuzerr El Gıfari ilk Müslüman olanlar arasında beşinci sırada yer alır. Aslen eşkiyalık yapıp, kervanları soyarak geçinen Gıfari kabilesindendir. Müslüman olduktan sonra Bedir’den itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Mekke’nin fethinde kaviminin sancaktarlığını yapmıştır. Peygamberin dostum olarak bahsettiği bu evliya kişi, İslam orduları ile İstanbul’a kuşatmaya gelenler arasındadır. Bazı tarihçilere göre burası Ebuzerr’in türbesi olamaz. Belki bir makam olarak bahsedilebilir. Zira Ebuzer’rin Arabistan’da öldüğü bilinmektedir. Türkiye’de Ebuzerr isimli bir makamda Adıyaman’da bulunur.

Sahabe Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar