Ayvansaray Molla Aşkı Camii
Molla Aşkı Camii; İstanbul Suriçi Edirnekapı ile Ayvansaray arasında bulunan Paşa Hamamı sokakta 1450’li yıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapının mimarı ve kesin yapılış tarihi bilinmemektedir. Yapı İstanbul’un fethine katılmış Aşki Mehmet Efendi tarafından yapıldığı bilinmektedir. Minberini 1735 yılında İstanbul kadısı Abdüllatif Razi Efendi'nin kız kardeşi Fatma hatun koydurtmuştur. Caminin hemen yanında yer alan yapı sıbyan mektebi olarak inşa edilmiştir. Bina halen görevli meşrutası olarak kullanılmaktadır. Yapının kitabesine göre 1822 tarihinde Fatma Hanım tarafından yeniden inşa edilmiştir. Yuvarlak kemerli, uzun pencerelerinin üslubundan Sultan II. Abdülhamit döneminde tamirat gördüğü anlaşılmaktadır. İlk yapıldığı dönemden bir iz kalmayan caminin banisinin kabri mihrap önündedir. Yapı caddeden bir çevre duvarı ile korunmuştur. Caminin bir diğer ismi de Kibarlar Camiidir. Yapı dikdörtgen planlıdır. Mihrap çini ile kaplıdır. Minber ve tavan ahşaptır. Yığma malzemeden yapılmış olan yapının çatısı ahşap ve kiremit örtülüdür. Duvarları kagir, çatısı ahşap, minaresi taş ve tuğla olan caminin mihrabı çini, minberi ahşap olup müezzin ve kadınlar mahfili bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar