Muhammed El Ensari Türbesi; İstanbul Suriçi Ayvansaray bulunur. Sahabe Medinelidir. İstanbul’un fethi için yapılan Arap seferine katılarak İstanbul’a gelmiştir. Kuşatma esnasında şehit düşer. Kabrinin bulunduğu yere Bab-ül Ensari veya Parmakkapı denildiği rivayet edilir. Defalarca tamir edilen türbenin içinde bir oda ve kuyu bulunmaktadır. Eyüp Sultan’a gelenlerin ilk durağı burasıdır. Türbe kapısının üzerindeki kitabede türbenin Sultan II. Mahmut tarafından birçok defa onarıldığı anlatılmaktadır. Türbe deniz surlarının sona erdiği noktada bulunmaktadır.

Sahabe Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar