Bakırköy Surp Asdvadzadzni Kilisesi
Dzınunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Bakırköy Baruthanede 1831 tarihlerinde inşa edilmiştir. 19. yüzyılda Baruthane'de ve Zeytinburnu Demir Fabrikası'nda çalışan Ermeni işçilerin, Barutçubaşı Hovhannes Dadyan'a başvurup ibadet yeri talebinde bulunması üzerine, Bakırköy'de, Rumlardan alınan eski bir manastır arsasına, 1831'de, Surp Sarkis'e ithaf edilen ahşap bir kilise inşa edilir. Daha sonra yıkılan bu kilisenin yerine kâgir olarak inşa edilen Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi, 7 Nisan 1844'te ibadete açılmıştır. Sayfamızdaki tüm kilise bilgileri Sayın Prof. Eva Şarlak'ın İstanbul kiliseleri kitabından özetlenmiştir.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar