Balat Ahrida Sinagogu
Ahrida Sinagogu; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat semtinde 1430 tarihlerinde Romanyot Yahudileri tarafından iki sinagog olarak inşa edilmiştir. Romanyot Yahudileri Bizans İmparatorluğu zamanında Bizans topraklarında yaşamış Yahudilerdir. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler İstanbul’la beraber çeşitli Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Daha sonra bir kısmı bu şehirlerden İstanbul’a göçmüşlerdir. Bu sinagogta Makedonya’nın Ohri şehrinden gelen Yahudiler tarafından kullanılmıştır. Bu iki sinagog 1860 tarihlerinde birleştirilerek 500 kişi kapasiteli bir binaya çevrilmiştir. Sinagog 1992 tarihinde restore edilmiş olup bu yenileme ile ilgili tereddütler vardır. Teva bu yapıda bir gemi pruvası olarak biçimlendirilmiştir. Bu gemi formu Yahudilerin İspanya’dan gelişini tasvir etmek için kullanılmıştır. Yerel söylencelere göre Sebatay Sevi de bu yapıda vaaz vermiştir.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar