Balat İstipol Sinagogu
İstipol Sinagogu; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat semtinde 17.yüzyıl başlarında Makedonya İstip şehrinden gelen Yahudiler tarafından inşa edilmiştir. Türkiye’de geriye kalan birkaç ahşap sinagogtan biridir. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler çeşitli Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Daha sonra bir kısmı bu şehirlerden İstanbul’a göçmüşlerdir. Bu sinagog’ta İstip şehrinden gelenler tarafından kullanılmıştır. Tevayı çevrelen dört sütunuyla çok bilinen bir sinagog planına sahiptir. Büyük olasılıkla 19 yüzyılda yenilenen sinagog avluyu kısmen çevreleyen yüksek taş duvarlar sayesinde İstanbul’daki yangınlardan korunmuştur. Günümüzde Balat’ın değişen nüfus yapısı bu tür tarihi yapılara en büyük tehdittir. Şu anda bina çok yıpranmış ve büyük kısmı çökmüştür. Sinagogun geneli hali hazırda ayakta durmaktadır.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar