Balat Surp Hıreşdagabet Kilisesi
Surp Hıreşdagabet Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat Ayvansaray Kamış Sokak 1630 tarihlerinde inşa edilmiştir. Surp Hıreşdagabed Kilisesi, 17. yüzyıl başlarında terk edilen Ayia Strati Rum Ortodoks Kilisesi'nin 1627'de (bazı tarihçilere göre ise 1635'te) Ermenilere verilmesiyle kurulmuştur. Sunağın arkasındaki kitabeye göre, kilise 1628 yılında onarımdan geçmiştir. 1729'daki Balat yangınında harap hale gelen ahşap kilise binası bir kez daha onarımdan geçirilir, 1831'de ise kagir olarak yeniden yapılmak üzere yıkılır ve 1835'te ibadete açılır. 1835'teki haliyle günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar