Balat Yanbol Sinagogu
Yanbol Sinagogu; İstanbul Suriçi Haliç’in güneyinde Balat semtinde 15.yüzyıl başlarında Romanyot Yahudileri tarafından inşa edilmiştir. Romanyot Yahudileri Bizans İmparatorluğu zamanında Bizans topraklarında yaşamış Yahudilerdir. İspanya’dan göç etmek zorunda kalan Yahudiler İstanbul’la beraber çeşitli Osmanlı şehirlerine yerleşmişlerdir. Daha sonra bir kısmı bu şehirlerden İstanbul’a göçmüşlerdir. Bu sinagogta Bulgaristan’ın Yanbolu şehrinden gelen yahudiler tarafından kullanılmıştır. Bugün bu Sinagog kapalıdır. Sadece önemli bayramlarda ve bazı Şabat dualarında kullanılmaktadır. Sinagogun merkezinde bulunan tevanın tavanının yükseltilmiş kısmına bakanlar, burada Kudüs tasviri yerine Yanbol’dan tasvirlerini görürler. Buda cemaatin köklerini ve kimlik bilincini sürekli olarak canlı tutmak içindir.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar