Bereket Han
Galata, Bereketzade Mahallesi, Bankalar Caddesi No. 20 adresinde bulunan han 1880 yılında inşa edilmiştir. Galata Kulesi, Kart Çınar sokaklar ve Bankalar Caddeleri tarafından çevrelenen bina ile ilgili bilgiler kısıtlıdır. Bu alanda 1316 yılında inşa edilen Palazzo del Comune-Palatium Comunis, yani Ceneviz Latin devletinin meclis binası bulunmaktaydı. Bu yönetim binasının hangi tarihte yıkıldığı bilinmemektedir. 19. yüzyılda Bankalar Caddesi değerlenince bu alana Franchini Han inşa edildi. Zaman içinde bu han yıkılınca da yerine Bereket Han inşa edildi.  Hanın girişi yan sokaktandır.  Bu konumda bundan evvel bulunan Ceneviz binası ile ilgili bazı kalıntılar vardır.  Bankalar Caddesi’nden tramvayın geçirilmesi sırasında buradaki hanlar büyük kısmının cadde cepheleri tıraşlanmıştı. Franchini Han‘da bu istimlaklerden payını almıştı. Bugün bu alanda bulunan Bereket Han bu yıkımlardan sonra inşa edildi.  Günümüzde 10 hisseli olan hanın en büyük hissedarı Evripidis Karaserafımis'tir. Han, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.7.1973 tarih ve 7321 numaralı kararıyla korunması gerekli tarihi eser olarak tescil edilmiştir.  Zemin ve üzerindeki asma katla birlikte beş katlı olan Bereket Han avlusuz hanlardandır ve 225 metrekarelik bir alana oturur. Yapı yığma tekniği ile yapılmış olup kat döşemeleri putrel demirlerle taşınmaktadır. Yapılan birçok yenileme ile özgün yapıdan geriye pek bir şey kalmamıştır. Bankalar Caddesi'ne açılan iki katlı iki mağaza ve bir dükkan bulunmaktadır.

Handa uzun yıllar faaliyet gösteren Corpi ailesi içinde öne çıkan isimler Alexandre, François, Dominique, Ignace ve Bernard Corpi'dir. Corpi ailesi pek çok Rum aile gibi Sakız Adası'ndan İstanbul'a göç eder. 295 Aile, bankerlik ve ticaret hayatında aktif rol oynamış, Galata'nın farklı hanlarında işyerleri olan bir banker ailesidir. Günümüzde han yenilenmeyi beklemektedir. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar