Beşiktaş Abbas Ağa Çeşmesi
Abbas Ağa Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Abbas Ağa Camii yanında 1670 yılında inşa edilmiştir. Bu Çeşme bir duvar çeşmesidir. Sultan IV. Mehmet’in Darüssade Ağası olan Abbas Ağa tarafından yaptırılan üç çeşmeden biridir. Beşiktaş Barbaros Bulvarı Akdoğan sokakta bulunan Abbas Ağa parkının içinde Abbas Ağa Camii bulunmaktadır. Çeşme Klasik üslupta yapılmıştır. Çeşmenin çatısında dikdörtgen blok üzerinde iki lale ve ortasında madalyon penç kabartmaları görülmektedir. Üzerinde bulunan alınlığın ortasında bir çarkıfelek motifi bulunmaktadır. Saçağın altında dört satırdan oluşan kitabesi bulunmaktadır. Basık sivri kemerli nişin içerisinde dalgalı kaşkemer motifi ve içinde bir rozet görülmektedir. Musluğu yoktur. Teknesi sağlamdır.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar