Beşiktaş Asariye Hamidiye Çeşmesi
Hamidiye Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Asariye Caddesi Eğriçeşme sokaktan 1901 tarihinde Sultan II. Abdülhamit tarafından inşa edilmiştir. Bu bir tek yüzlü meydan çeşmesidir. Sultan II. Abdülhamit İstanbul’da birçok eser yaptırmış olup bunlar arasında birçokta çeşme vardır. Özelikle Hamidiye sularının dağıtımı için kurulan sistem için birçok Hamidiye Çeşmesi yaptırılmıştır. Çeşmenin üzerinde, etrafında zarif kıvrımların dolandığı ve ortasında yuvarlak madalyon içinde Sultan II. Abdülhamit’in tuğrası olan bir alınlık görülmektedir. Alınlığın altından oymalı iki silme geçmektedir. Ayna taşında dalgalı kemer formu etrafında rumi motifli süslemeler görülmektedir. Kafesli bir ayak üzerine oturan ters piramidal formlu bir kurnası kırılmıştır. Önemli bir çeşme İstanbul’un önemli bir mahallesinde bakımsız bir şekilde durmaktadır. Musluğu yoktur. Su akmamaktadır.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar