Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi
Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Vapur İskelesi yakınında 1541 tarihinde Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa heykelinin bulunduğu meydanda bulunmaktadır. Türbe sekizgen planda olup sağır kubbelidir. Girişi revaklı bir yapıdır. Kesme küfeki taşından yapılmış türbenin giriş dışındaki cephelerinde altta ve üstte birer pencere vardır. Girişteki revaklı kısım, iki tam ikisi yarım sütun üzerindedir. Yapının üst pencereleri sivri kemerli ve petek şebekelidir. Alttaki pencereler ise mermer alınlıklı olup dikdörtgen sövelidir. Türbeyi bir kubbe örtmektedir. Kubbenin üzerinde bir alem vardır. Kubbenin iç kısmında Araf Suresi’nin 89. Ayeti okunmaktadır.’’Doğrusu Allah bize ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah’a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemiş başka, yoksa ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah’a dayanırız. Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.

Osmanlı donanması sefere çıkmadan önce bir gelenek olarak ziyaret ettiği türbede Barbaros Hayrettin Paşa dışında hanımı Bala Hatun, Cafer Paşa ve Cezayirli Hasan Paşa yatmaktadırlar.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar