Beşiktaş Cihannüma Mehmet Bey Çeşmesi
Mehmet Ali Bey Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Cihannüma Mahallesi Dörtyüzlü çeşme sokakta 1838 yılında inşa edilmiştir. Çeşme dörtyüzlü meydan çeşmesidir. Çeşme kare planlı olarak inşa edilmiştir. Geniş bir saçak altında sade bir çeşmedir. Oldukça sade bir stilde yapılmıştır. Saçağın altında oval bir madalyon içinde Sultan II. Mahmut’un tuğrası bulunur. Arşitrav biçimindeki silmenin altında çeşmenin iki satırlık kitabesi bulunur. Üst iki köşesinde çiçek kabartmaları bulunan dikdörtgen çerçeve sade ayna taşını kuşatmaktadır. Musluğu yoktur. Teknesi sağlamdır.

Sağ tarafındaki diğer cephede çeşme yine aynı özelliklere sahiptir. Fakat burada silme üzerinde oval madalyon içinde ‘’Bismillahirrahmanirrahim’’ ayeti görülmektedir ve silmenin altında dört satırlık bir kitabe bulunur. Tuğralı cephenin solundaki cephede de aynı özellikler görülmektedir.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar