Beşiktaş Panayia Rum Ortodoks Kilisesi
Panayia Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Köyiçi Sokakta 16 yüzyılda inşa edilmiştir. Yapının tarihçesi Bizans dönemine dayanır. Fetih döneminden sonra bugünkü kilisenin yapıldığı söylenmektedir. Kilisenin ismi Meryem Ana’nın ölümüyle ilgili olarak ithaf edilmiştir. Yapının mimarı bilinmemektedir.
Kilise bir avlu içerisinde yer almaktadır. Güneybatıdan kilise avlusuna ulaşılır. Kilise taş moloz yonunda inşa edilmiş ve sıvalıdır. Yapı doğu ve batı ekseninde üç nefli bir bazilika nizamında inşa edilmiştir. Binanın çatısı iki yönlü kırma çatı ile korunmaktadır. Yapının batısındaki dikdörtgen planlı narteks düz ahşap çatıyla örtülmüştür. Apsis ise dışta konik içte ise yarım kubbe ile örtülmüştür. Orta nefle yan nefleri beş adet kare kesitli sütunla ayrılmaktadır. Sütun başlıkları Ion şeklindedir. Naos giriş kapısı üzerinde yapı kitabesi bulunur. Bu kitabede yapının 1833 tarihinde tamir edildiği anlatılır. Genişlik olarak orta nef yan neflerin iki mislidir.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar