Beşiktaş Şeyh Zafir Türbesi
Şeyh Zafir Türbesi;  İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Serencebey Mahallesi girişinde ve Barbaros Bulvarı’nın başında, 1887 yılında Mimar Raimondo D’aranco tarafından inşa edilmiştir. Türbe, Ertuğrul Dergahı’nın bulunduğu camiinin bir bölümünü oluşturmaktadır. Sultan II. Abdülhamit (1876–1909) bir dönem İslamcılık politikasını uygulamak için çeşitli tarikat şeyhlerini İstanbul’ davet etmiştir.  İstanbul’a davet edilmiş Şazeli Tarikatının önde gelen şeyhlerinden Şeyh Hamza Zafir Efendi İstanbul’da vefat etmiştir. Bu türbe Sultan II. Abdülhamit tarafından Şeyh Zafir Efendi için yaptırılmıştır.

Mimar Raimando D’aronco’nun 19. yüzyılda İstanbul mimarisine getirmiş olduğu Art-Nouveau üslubunda bir yapı olan türbe, kütüphane ve çeşme ile aynı üslupta tasarlanmış olup, kesme taştan yapılmıştır. Kare planlı, üzeri kubbe ile örtülü türbenin farklı bir görünümü vardır. Cephede ince uzun bir niş içerisinde pencere ve bunun iki yanında da kare söveli birer pencereye yer verilmiştir. Bütün bunlar dışarıya taşkın yuvarlak bir saçak içerisine alınmıştır. Yakın tarihlerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından dergah ile birlikte restore edilmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar