Beşiktaş Valideçeşme Bezmialem Çeşmesi
Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Spor Caddesi üzerinde Bezmialem Valide sultan tarafından 1839 tarihinde inşa edilmiştir. Bezmialem Valide Sultan İstanbul’a 12 adet çeşme inşa ettirmiştir. Bu çeşme dört cepheli bir meydan çeşmesidir. Valide Sultan İstanbul dışında Medine ve Kerbela’da üç sebil yaptırmıştır. 1839 yılında inşa edilmiş bu çeşme TBMM Milli Saraylar Dairesi tarafından 1985 ve 2005 yıllarında tamir ettirilmiştir. Çeşme Ampir üslubuyla inşa edilmiştir.
Çeşme saçak altında yatay bir firiz, iki yanda düşey kolonlar ortada kitabe ve kitabe altındaki ayna taşından oluşur. Düz dışa taşkın saçak altında çeşme cephelerini boyunca dönen bir firiz bulunur. Bu firizin ortasında oval bir rozetin içinde Sultan Abdülmecit’in tuğrası ve yapraklı bir dal motifi bulunur. Bu firiz içinde iki yanda simetrik olarak yapraklardan ve hayat ağacı motiflerinden oluşan bir yatay süsleme bulunur. İki yanda birer yüzü oluklandırılmış sütun bulunur. Ortada bir dikdörtgen çerçeve içinde beş satırlık bir kitabe bulunur. Cephelerin köşelerinde ise bir kolon bulunur. Bu kolonun görsel etkisini azaltmak için 12 sıra taştan oluşuyor izlenimi vermek için düşey fugalar konulmuştur.

Cephenin tam ortasında bir dikdörtgen çerçeve içinde tam olarak ampir üslubunun özelliğini gösteren süslemeleriyle bir ayna taşı bulunur. Tepesinde bir kurdelenin sarıldığı iri bir girland motifinin içinden çıkan yine yüksek kabartma yaprak süslemeleri görülmektedir. Girland motifinin altında ise yüksek kabartmalar şeklinde iki meşale bulunur. Bu meşaleler çapraz konulmuştur. Musluk süslemeli bir kabaradan çıkmaktadır. İki yanında yatay bitkisel kabartmalarla düzenlenmiş ve dörtkenarın da çiçek kabartmaları bulunan dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. Dışbükey teknesi sağlamdır. Sütunların altında bulunan yatay dikdörtgen konsollar üzerinde ortasında rozet ve iki yanında bitkisel süslemeler bulunan kabartmalar yerleştirilmiştir.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar