Beşiktaş Yahya Efendi Dergah Çeşmesi
Yahya Efendi Dergahı Avlu Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasında Beşiktaş Çırağan Caddesi Yahya Efendi Sokakta bulunan Dergahın içinde inşa edilmiştir. Bu yapılar bir külliyedir. Bu çeşme bu külliyeyi meydana getiren yapılardan biridir. Külliye, cami, türbe, dergah, hazire, çeşmeden meydana gelir. Tekke girişi kapısından kapalı koridordan avluya çıkılır. Avlunun sol tarafında yer alan Hamidiye Çeşmesi Sultan II. Abdülhamit döneminde inşa edilmiştir. O dönemin kıymetli suyu padişah tarafından dergaha getirilmiştir. Çeşme eski dönem Osmanlı klasik çeşmelerini andırır. Ama dönem itibariyle farklılaşmıştır. Dikdörtgen bir kütlesi bulunan çeşmenin iki yanında iki sağır duvar bulunur. Saçak altında bir silme çeşmeyi boydan boya döner. Ayna taşının ortasında geleneksel güneş çarkı bulunur. Batı tarzı burada çeşme mimarisine yansımıştır. Çeşmenin tepesinde ise palmet bulunan bir alınlık ilave edilmiştir. Alınlığın ortasında Sultan II. Abdülhamit'in tuğrası bulunur. Tuğranın altında 1906 tarihi okunur. Tarihin yanında celi talik ile yazılmış "Hamidiye Çeşmesi" ibaresi yer alır.

Çeşmeler

Turan Aknc Kitaplar