Beyazıt İbrahim Paşa Sibyan Mektebi
Kaptan İbrahim Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Beyazıt İstanbul Üniversitesi’nin Süleymaniye girişinin karşısında bulunan sıbyan mektebini Kaptan İbrahim Paşa 1525 yılında yaptırdığı külliyenin bir yapısıdır. Külliye, cami, sebil, imaret ve hamamla birlikte yaptırmıştır. Kesme taş ve tuğladan kare planlı olarak yapılan sıbyan mektebi iki katlı idi. Günümüzde üst katı yıkılmış ve yalnızca alt katı kalmış, orijinalliği de büyük ölçüde değişime uğramıştır. Sıbyan mektebinin kitabesi yoktur. Ama inşa bilgileri külliyeden kitabesinden anlaşılmaktadır. Sıbyan mekteplerinin göstergesi olan payandalı çıkma halen yerinde durmaktadır. Alt kat girişi ve üst kata çıkış merdiveni sağlamdır. Mekan günümüzde bir cafe olarak kullanılmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar