Beyazıt Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sebili
Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Sebili; İstanbul Suriçi Beyazıt İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin olduğu Besim Ömerpaşa Caddesine cepheli, 1725 yılında Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa tarafından yaptırılan külliyenin bir yapısı olarak inşa ettirilmiştir. Kaptan-ı Derya İbrahim Paşa Külliyesi küçük bir külliye olup, Mektep, cami, aşhane, sebil ve hamamdan oluşur. Yan tarafında bulunan külliyenin hamamı üzerine, 1912 yılında Mimar Kemalettin Bey tarafından İ.Ü Kütüphanesi inşa ediliyor. Kiremit çatıyla örtülü dikdörtgen planlı cami almaşık düzende yapılmış. Caminin duvarlarında barok tarzda kalem işleri mevcut. Caminin haziresinde 105 mezar bulunuyor. Hazire duvarlarının kesiştiği yerde bir de sebil bulunuyor.
Bu yapı klasik bir köşe sebilidir. Hazirenin köşesinde beşgen olarak dışa açılan sebilin iç mekanı, dikdörtgen planlı ve tonoz örtülüdür. Dışarıdan çokgen cephe üzerinde kurulmuştur. Sebilin üstü geniş bir saçak ve kubbedir. Tüm üst örtü kurşun kaplıdır. Çevredeki hazire duvarı taş ve tuğla almaşık malzemedendir. Beş pencere ile dışarı açılan sebilin pencere önlerinde demir döküm şebekeler bulunmaktadır. Klasik dönemi gösteren son sebillerden biridir. Klasik dönem sebilleri sade, zarif ve uyumlu oranları bulunmaktadır. Cephede 6 kolonun taşıdığı beş yuvarlak kemer görülür. Kemerlerin üst kısmında mukarnaslı sütun başlıkları arasındaki alanda kabartmalar görülmektedir. Şair Ferdi’nin beş kemer içinde on beyitlik bir manzumesi bulunur. Yuvarlak kemerlerin kilit taşında birer rozet görülmektedir.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar