Beyazıt Mustafa Reşit Paşa Türbesi
Mustafa Reşit Paşa Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Camii’nin haziresinde güneydoğu köşesinde 1858 yılında İsviçreli Mimar Fossatti tarafından inşa edilmiştir. Beyazıt Camii haziresinde bulunan türbeler arasında anıtsal niteliği ile son türbedir. Beyazıt Camii'nin haziresinin güney köşesinde, Yeniçeriler Caddesine bakan cephededir. Bu türbe ile Sultan Beyazıt'ın türbesi arasındaki göz alıcı farklılık Osmanlı mimarisinin 3 asırlık dönemde ne denli değiştiğini gösterir. Osmanlı türbe mimarisinden farklı bir planda olan türbe, 6.m. x 6.m. ölçüsünde kare planlı bir yapı olup, üzeri prizma şeklinde pandantiflere oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Kesme taştan yapılmış olan türbe, hazire duvarlarının dışında, 2 metrekarelik bir podyum üzerine oturtulmuştur. Türbenin her cephesinde birbirinden farklı bir uygulama görülmektedir. Batı cephesinde tek penceresi vardır. Doğu yönünde saçaklı bir girişi iki sütun üzerine oturtulmuştur. Böylece bu cepheye küçük bir portal görünümü verilmiştir. Kuzey cephesinde büyük bir pencere açıklığı vardır. Türbenin asıl cephesi güneyde olup, burası diğerlerine göre daha farklı bir özenle yapılmıştır. Yapı küfeki taşından olmasına karşılık burası mermer kaplanmıştır. Üç büyük pencere de bu cepheyi diğerlerinden ayıran bir başka özelliktir.

Türbenin içerisi son derece sade olup, yalnızca pandantiflerde alçı kabartma süsler ve akantus yaprakları bulunmaktadır. Kubbe içerisine de kalem işleri yapılmıştır. Türbenin pencereleri birbirinden ayıran kemerleri taşıyan ayaklarına bitkisel bezemeler, akantus yaprakları, rozetler yapılmıştır.  Türbede Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, oğulları Mehmet Cemil Paşa, Ali Galip Paşa ve Salih Bey gömülüdür. Türbenin kuzey cephesine bitişik olan demir şebekeli açık mezar da Reşit Paşa'nın kızı Adile Sultan'a aittir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar