Beyazıt Selçuk Sultan Türbesi
Selçuk Sultan Türbesi; İstanbul Suriçi Beyazıt Meydanı’nda Beyazıt Camii Haziresinde 1508 tarihinde inşa edilmiştir. Selçuk Sultan, Sultan II. Beyazıt’ın kızı ve Yavuz Sultan Selim’in kız kardeşidir. Türbeyi de Yavuz Sultan selim inşa ettirmiştir. Yapı sekizgen planlı ve kubbelidir. Türbenin giriş kısmı hariç bütün kısmı kesme taştan inşa edilmiştir. Giriş mermer sövelidir. Türbede iki sıra halinde on dört pencere bulunmaktadır. Tüm cephe detayları klasik dönemin izlerini taşımaktadır. Son derece sade olan türbenin yerleri altıgen şeklinde tuğlalarla kaplanmıştır. Son zamanlarda bir giriş saçağı yapılmış olup orijinal değildir. Türbe içindeki kalem işleri daha geç dönemlere aittir. Kubbe merkezinde bir bezeme yer almaktadır. Duvar ile kubbenin birleştiği yerde celi sülüs yazı ile İsm-i celal, İsm-i Nebi ve Çehar yar-ı Güzin okunmaktadır. Türbedeki tek sandukada Selçuk Sultan medfundur. Sanduka çevresi ise ahşap şebekelidir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında restore edilmiştir.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar