Ağa Hanı veya Hatip Eminoğlu Hanı; İstanbul Suriçi Kapalıçarşı’nın batısında Yorgancılar Sokağına cepheli olarak 1850 tarihlerinden sonraki bir dönemde inşa edilmiştir. Burası hanlar bölgesi olduğu için, Ağa Han’ın hemen arkasında Cebeci Hanı bulunmaktadır. Han ufak bir handır. Toplam 300 metrekare bir inşaat alanına sahiptir. Kitabesi olmadığından yaptıranı ve mimarı bilinmemektedir. Mimarisi, kullanılan inşaat tekniği ve civarındaki hanların tarihine bakarak 18. inci yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilir. Bulunduğu araziye uyarak üç kenarı 19 m. bir kenarı ise 16. m. olan yamuk planlı iki katlı bir yapıdır. Yamuk olan avlusuna Yorgancılar Sokağı tarafındaki dar bir yol ile girilen giriş kapısındandır. Bu giriş yuvarlak taş kemerli ve tonozlu bir geçit ile yamuk avluya bağlanır. Günümüzde avlu içine yapılan birtakım mekanlarla özgün halini tamamen kaybetmiştir. Alt kat depolara ayrılmış üst kat ise oturma mekanları olarak düşünülmüştür. Avluyu iki katlı altta sivri kemerli üstte ise basık kemerli bir revak çevrelemekte idi. Günümüzde bu revak sistemi neredeyse tamamen kaybolmuştur. Han bu bölgedeki diğer hanlarda olduğu gibi taş ve tuğla hatıllı inşa edilmiş olup bugün cephe mimarisi de özelliğini kaybetmiştir.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar