Beylerbeyi Abdülhamit Paşa Yalısı
Abdülhamit Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu Caddesinde 1860 tarihlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı Mehmet Ali Bey inşa ettirmiştir. 1858 yılında İzmir’de doğmuş olan Abdülhamit Paşa Kuleli Askeri lisesinde okumuştur. Bu arda 93 harbi çıktığından dolayı harbe katılmıştır. Harp sonrası Kuleliden mezun olup devlet katında çalışmaya başlamıştır. Sürre-emiri Mirliva Hacı Mustafa Raşit Paşa’ya damat olup Yıldız Sarayında çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Sultan II. Abdülhamit tarafından Suriye’ye sürgüne gönderilmiştir. Meşrutiyet sonrası İstanbul’a dönüp 1912 yılında bu yalıyı satın almıştır.1932 yılında bu yalıda vefat etmiştir.
Hamit Paşa bu yalıyı satın aldığı Mehmet Ali Bey aslında Beyoğlu Belediye Başkanı idi. Bu daireye 6.Daire adı verilmişti.6.Dairenin kurulmasıyla İstiklal Caddesi ve Pera’nın önemli derecede gelişti. Mehmet Ali Bey daha sonra İstanbul Belediye Başkanı olmuştur. Yalının mimari özelliği ise alt iki kattan sonra konsollar başlar. Son katta bu binaya güzellik katan bir cumba bulunur. İkinci kattaki balkon ise sonradan yapılmış izlemini verir. Bina merkezi aksa göre simetriktir.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar