Beylerbeyi Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı
Debreli İsmail Hakkı Paşa Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde Beylerbeyi caminin yanındadır. Beylerbeyi caminin bir diğer ismi de camiyi yaptıran Sultan I.Abdülhamit’ten dolayı Hamid-i evvel Camii denir. Bu yalı caminin kuzeyindedir. Bina 1890 tarihlerinde İstanbul’da müthiş binalar yapmış olan Mimar Alexandre Vallaury tarafından yapılmıştır. İsmail Hakkı Paşa Debre’de doğmuştur. Osmanlı orduları için gıda maddeleri mutemetliği yapmıştır. Bu ticaretlerden hayli zengin olmuş bir şahıstır. Debre mebusluğu yaptığı dönemlerde bölgedeki Askeri birliklere katkıda bulunduğundan dolayı kendisine paşa rütbesi verilmiştir.
Yalının ampir ve barok bir karışımı vardır. O dönemin mimarı yöntemi olan ahşap bağdadi olarak inşa edilmiştir. Yalının her iki katında birer salon ve dört oda vardır. Çatıdan zemine kadar inen bir aydınlık boşluğu bulunur. Otel olarak kullanılırken 14 odası orijinalliği bozulmadan yenilenmiştir. Yapı her yönden simetriktir. Deniz yönünde orta bölüm konsol olarak çıkan kısımdaki altı pencerenin üstleri yuvarlaktır. Yalının iç süslemeleri bugüne çok iyi korunmuş bir şekilde gelmiştir. Yalı içi süslemeleri bir saray gibidir. Bordürlerde boğaz manzaraları bulunur.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar