Beylerbeyi Mabeynci Faik Bey Yalısı
Mabeynci Faik Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde bulunan yalı 1890 tarihlerinde Mabeyinci Faik Bey tarafından yaptırılmıştır. Mabeynci Faik Bey, Sultan II. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayında görev yapmıştır. Kendisi Sanat ve Edebiyatla ilgilenmiştir. Nişantaşı’ndaki konağında ve Beylerbeyi’ndeki yalısında Edebi sohbetler yapılır, irfan meclisleri kurulur ve musiki fasılları icra edilirdi. Galatasaray Lisesi mezunu olan ve uzun yıllar Hariciye Nezaretinde görev yapan Faik Bey 1909 yılında Sultan II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra da Sarayda kalmıştır. Daha sonra yurt dışına gitmiş ve Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul’a dönmüştür.
Vaktinde Haydarabat Nizamı Bereket Şah’ın eşi Esra Bereket’in yaşadığı, Beylerbeyi’ni süsleyen bu güzel yalı, Kalkavan ailesine aitti. Esra Bereket yalıyı, Sabancı Vakfı’ndaki değerli çalışmalarıyla bilinen Hacı Sabancı’ya sattı. Yapı, bir kült film olan Topkapı filminde de kullanılmıştı. Melina Mercouri ve Peter Üstinov’un başrollerini paylaştığı 1964 yılında çekilen filmde hırsızlar Topkapı Hançeri’ni çalmaya çalışıyorlardı. Yapı Osmanlı Mimarisi’nde pek görülmeye alışık olmayan iki kulesi ile çok etkileyicidir. Kuzey ve Güney köşelerinde birer kule bulunmaktadır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar