Beylerbeyi Münevver Ayaşlı Yalısı
Münevver Ayaşlı Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi Yalıboyu caddesinde 1936 tarihinde Münevver Ayaşlı tarafından Mimar Sedat Hakkı Eldem’e yaptırılmıştır. 1906 yılında Selanik’te doğmuş olan Münevver Ayaşlı, Caferi Tayyar Beyin kızıdır.1930 yılında Sadullah Paşa’nın oğlu Lahey büyükelçisi Nusret Ayaşlı ile evlenmiştir.1944 yılında Nusret Beyin vefatı üzerine Münevver Ayaşlı yazarlığa ve gazeteciliğe başlamıştır. Döneminin önemli bir yazarı olmuştur. Münevver hanım 1999 tarihinde vefat etmiştir. Yalının daha evvelki sahibi Talat beyin oğlu Fuat beydir. Fuat beyin vefatı üzerine yalı satılmıştır. Bugün Villa Bosporus ismiyle Lokanta olarak faaliyet göstermektedir.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar