Beylerbeyi Sultan II. Mahmut Sibyan Mektebi
Beylerbeyi Sultan II.Mahmut Sıbyan Mektebi ya da diğer bilinen adıyla, Hamid-i Evvel Camii sıbyan mektebi, İstanbul’un Beylerbeyi semtinde, Beylerbeyi İskelesi yanında yer alır Daha önceleri burada yükselen İstavroz Sarayı’nın 18 yy.ın ortalarında yıkılmasından sonra cami, Sultan I.Ahmet’in İstavroz Sarayı’na taşıdığı Hırka-ı Şerif dairesinin bulunduğu yere inşa edilmiştir. 3 Nisan 1777 tarihinde yapımına başlanan cami, 15 Ağustos 1778’de tamamlanmıştır. Yapı, I Abdülhamit tarafından, annesi Rabia Sermi Sultan’ın anısına, dönemin Baş Mimarı Mehmet Tahir Ağa’ya yaptırılmıştır. Sultan II. Mahmut zamanında,1810-1811 yıllarında, Beylerbeyi Camii’nin son cemaat yeri değiştirilmiş; cami minaresi yıktırılıp, yerine iki yeni minare yapılmıştır. II. Mahmut ayrıca, muvakkithaneyi ve kıyı tarafındaki çeşmeyi de komplekse dahil etmiştir.
Sıbyan Mektebi. Cami inşa edildiğinde son cemaat yerinin üstünde bulunan mektep, Sultan II. Mahmut’un camiye hünkâr mahfili ilave ettirdiği sırada bugünkü yerinde ahşap olarak yapılmıştır. Caminin Beylerbeyi İskelesi tarafındaki ana girişinin solunda bulunan iki kapıdan biri, üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre mektebe aitti. Muvakkithane ile cami arasında yer alan ve halen ayakta duran sıbyan mektebi iki katlı sade ahşap bir yapıdır. Halen meşruta olarak kullanılan mektep umumiyetle asli durumunu korumakla birlikte orijinal kısımlarından pek azı günümüze ulaşabilmiştir. 1969 yılındaki yangından sonra kapsamlı bir onarım geçiren yapı, 13 Mart 1983 tarihinde bitişiğinde bulunan İsmail Paşa yalısında çıkan yangında zarar görmüş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, 29 Mayıs 1983’de tekrar ibadete açılmıştır.2014 yılında yeniden restore edilmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar