Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi
Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Sakızağacı Sokak üzerinde 1862 tarihinde inşa edilmiştir. 1866'da ibadete açılan Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi, Bedros Bey Mısırlıyan'ın bağışları ile inşa edilmiştir. Bütün servetini, yeni bir kilise, bir episkopos malikanesi ve rahiplerin kalacağı bir mesken inşa ettirmek için kullanmak isteyen Mısırlıyan 1862'de vefat edince, onun bu isteğini kız kardeşleri Lusi ve Sofi Mısırlı hayata geçirir. Kilise ve diğer binaların yapılacağı yerin arsası Boğos Amira Bilezikçi'ye aitti. Bilezikçi'nin 1838'de Patrikliğe hibe ettiği bu arsada bulunan eski ahşap ev, bazı onarım ve değişikliklerin ardından okul olarak kullanılmaya başlar. Fransız Rahipler Birliği olan 'Frères des écoles chrétiennes' adlı kuruluşun yönetiminde, sadece Ermeni gençlere eğitim veren 'Ruhban Okulu', daha sonra 'Lusavoriç' adını almış ve 1863 yılına kadar eğitim faaliyetine devam etmiştir. 1863'te okul binası yıkılır. 15 Kasım 1864 tarihinde alınan fermanla, Mısırlıyan'ın vasiyeti doğrultusunda, kilise, Patrikhane binası ve rahip odaları inşa edilir. Kilise, 6 Kasım 1866'da ibadete açılır. 1870'te Beyoğlu'nda çıkan büyük yangında Patrikhane binası ve müştemilatı mahvolur, fakat Surp Asdvadzadzin Kilisesi –çan kulesi ve locaları hariç– yangından etkilenmez. Binalar 1880-1881 yıllarında, Patrik Andon Hasun tarafından onartılır. Patrikhane, binalar yeniden yapılana kadar, faaliyetine, Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi'nin müştemilatında devam eder.

Ermeni Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar