Beyoğlu Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi
Surp Yerrortutyun Ermeni Katolik Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beyoğlu Asmalımescit Perukar sokakta 1762 tarihinde inşa edilmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında, Avusturya İmparatorluğu'nun himayesindeki dört Katolik rahip, Pera'da Saint Antoine Kilisesi'nin alt kısmında yer alan arsayı satın alıp, burada ahşap bir kilise ve konukevi inşa ettirir. 'Surp Yerrortutyun' adını alan kilise 1762'de yanar ancak tekrar inşa edilir; 1802'de Latin toplumunun katedrali olur; 1831'de bir kez daha yanar ve 1836'da tekrar açılır. 1854 yılına kadar İstanbul Latin patrik vekillerinin merkezi olarak hizmet veren kilise, rahip meskeni ve bitişikteki iki evle birlikte, 25 Mayıs 1857'de Katolik Ermeniler tarafından satın alınır ve 30 Mayıs'ta Ermeni Katolik rahipler bu kilisedeki ilk ayinlerini düzenlerler.
Vakfın tespit edilebilen akarı yoktur. Ermeni Katolik toplumunun kiliseyle beraber edindiği evlerin akıbeti bilinmemektedir. Papa Vekili Mussabini ile Ermeni Katolik toplumunun ruhani reisi Andon Hasun ve Avusturya Elçisi Baron Prokesch Osten arasında yapılan satış anlaşmasında, Avusturya İmparatorluğu'nu simgeleyen armanın kilise kapısında kalması şartı yer alır.

Ermeni Katolik Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar