Büyük Balıklı Han
Galata Müeyyetzade Mahallesi Kemeraltı Caddesi No. 10 adresinde bulunan han Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından 1875 yılında inşa ettirilmiştir. Balıklı Rum Hastanesi’ne akar olarak yaptırılan yapının mimarı Mimar Ariditi Rozi’dir. Han, Kemeraltı Caddesi, Aynalı Lokanta, Arşın Çıkmazı ve Leblebici Şadan sokakların çevrelediği bir yapı adası üzerine kurulmuştur. Binanın arsası düzgün sayılabilecek bir dikdörtgen formunda olup 951 metrekaredir.  Yapının özgün hali dört katlı olmasına karşın sonradan bir beşinci kat ilave edilmiştir. Bu ilave kat yapıya son derece uyumsuz yapılmıştır. Hanın ortası avlulu olup hanın ana girişi Kemeraltı Caddesi’ndendir. Hanın giriş katındaki 24 dükkan aynı zaman da sokaklara açılmaktadır. 19. yüzyıl kayıtlarında ismi Hastane Han olarak geçmekle beraber, sonradan Büyük Millet veya Büyük Balıklı Han isimleri kullanılmıştır. 

Balıklı Rum Hastanesi bu alanda 1454 yılında ahşap bir bina olarak kurulmuştu. Zaman içinde çıkan birçok yangıdan sonra yapı kagir olarak yenilenmişti. Hastane 1753 yılına kadar burada faaliyet göstermişti. Galata limanından gelen birçok hastalığın salgını üzerine hastane sur dışına taşındı ve buraya hastaneye akar temin edecek bir han inşa edildi.  Han 1875 yılında Rum Ortodoks Patriği II. Yoakim öncülüğü ile dönemin önemli kişileri olan Christaki Zographos, Georgio Zariphis, A. Rali, Koronos, Haçopulos ve Kazanova'nın bağışlarıyla inşa edildi.  Büyük Balıklı Han, Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 15.6.1983 tarih ve 15185 sayılı kararıyla korunması gerekli tarihi eser olarak tescil edilmiştir. 

19. yüzyıl Neoklasik mimarinin öğelerinin görüldüğü han yığma inşaat tekniği ile inşa edilmiş olup kat döşemeleri putrel demirlerle taşınmaktadır. Cadde ve sokaklara açılan dükkanlar iki katlıdır ve yuvarlak kemerlerle son bulurlar.  2020 yılında han faal olup bakımlıdır. Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar